Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä

Valtioneuvosto asetti 8.10.2020 Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän Suomen harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksien parantamiseksi. Työryhmän toimikausi on 12.10.2020-30.6.2023.

Työryhmän tehtävänä on seurata harvaan asuttujen alueiden erityiskysymyksiä sekä vahvistaa näiden alueiden elinvoimaisuutta. Työryhmän työn pohjana ovat vuosina 2017-2019 toimineen edellisen työryhmän ehdotukset sekä Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaukset harvaan asuttujen alueiden kehittämiseksi.

Työryhmän on tarkoitus laatia toimenpideohjelma, jossa määritellään harvaan asuttujen alueiden elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseksi toteutettavat kokeiluhankkeet. Hankkeiden toteutukseen on nyt osoitettu valtion talousarviossa 4 miljoonaa euroa. Hallitus on esittänyt vuoden 2021 täydentävässä talousarviossaan 8 miljoonan euron määrärahalisäystä työryhmän käytettäväksi. Tämä mahdollinen määrärahalisäys varmistuu eduskunnan päättäessä vuoden 2021 talousarviosta joulukuussa 2020. Ensi töikseen työryhmä teettää perustuslaillisen ennakkoarvioinnin Norjan mallin mukaisista verotukseen ja opintolainan vähennykseen liittyviä toimenpiteistä ja niiden soveltamismahdollisuuksista Suomen olosuhteisiin.

Linkki työryhmän asettamistiedotteeseen

Linkki työryhmän tietoihin [Hankeikkuna]

Linkki edellisen harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän loppuraporttiin.

Lisätietoja

Auli Sihvola, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162442  


Christell Åström, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162030