Ilmastoruokaohjelma

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee hallitusohjelman mukaisesti ilmastoruokaohjelman, jonka tavoitteena on tukea yhteiskunnan siirtymistä kohti ilmastokestävää ruokajärjestelmää. Hanke käynnistyi vuoden 2020 alussa.

Ilmastokestävässä ruokajärjestelmässä huomioidaan kaikki kestävyyden näkökulmat: sosiaalinen, taloudellinen, kulttuurinen ja ekologinen kestävyys. Ohjelma tukee Suomen hallituksen tavoitetta hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä.

Ilmastoruokaohjelmassa keskitytään toimintaan pellolta eteenpäin, pääpaino on ruuan kulutuksen päästöjen vähentämisessä. 

Ohjelma valmistellaan tiiviisti yhdessä maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuuden kanssa. Maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuuden kautta rahoitetaan alkutuotantoon ja pellolle keskittyviä projekteja, jotka vähentävät maatalouden hiilidioksidipäästöjä ja LULUCF-sektorin päästöjä. 

Ilmastoruokaohjelmassa määritellään tavoitteet, jotka parhaiten ja vaikuttavimmin luovat Suomeen ilmastokestävän ruokajärjestelmän. Valmistelun pohjalta priorisoidaan kärkihankkeet, määritellään hankkeiden tekijäverkosto, rahoitus ja tavoitteet ja tavoiteaikataulu.

Erätauko-keskustelut valmistelun tukena

Ilmastoruokaohjelmalla tavoitellaan merkittävää systeemistä muutosta, jonka vaikutuksia on kyettävä ennakoimaan monipuolisesti eri näkökulmista. Yhdessä Erätauko-säätiön kanssa järjestämme ilmastoruoka-aiheisia keskusteluja Erätauko-menetelmällä, joka antaa mahdollisuuden eri lähtökohdista tulevien ihmisten väliselle tasavertaiselle keskustelulle. Näin paikalle saadaan myös heitä, jotka eivät aiemmin ole olleet mukana ilmastoruoka-aiheisissa keskusteluissa. Keskustelut järjestetään keväällä etäyhteyksillä pandemiatilanteen vuoksi seuravilla paikkakunnilla:

  • Kemijärvi, 18.5.
  • Tampere, 22.5.
  • Raasepori, 28.5.

Syksyllä jatkamme Joensuuhun, Kurikkaan ja Naantaliin.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Hanna Mattila, Twitterissä @hsmattila ja #ilmastoruoka

Ajankohtaista

Katso myös

Lisätietoja

Hanna Mattila, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162402  


Anna Salminen, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162002