Kansainvälinen trooppisen puun järjestö, ITTO

Kansainvälinen trooppisen puun järjestöllä ITTO:lla on 70 jäsenmaata.  Järjestön merkittävimpiä saavutuksia ovat trooppisten metsien kestävän metsän hoidon ja käytön ITTO- kriteerit ja indikaattorit. ITTO:lla on ohjeistot mm. trooppisten luonnonmetsien ja viljelymetsien kestävästä käsittelystä, vaurioituneiden metsien kunnostamisesta ja biodiversiteetin suojelusta. ITTO:n oman projektitoiminnan avulla normatiivisen työn tuloksia pystytään myös testaamaan ja viemään osaksi käytännön toimintaa jäsenmaissa. ITTO:n hankkeita on valmistunut jo yli tuhat. Hankkeet löytyvät ITTOn sivuilta.

Vuoden 2006 kansainvälinen trooppista puuta koskeva sopimuksen (ITTA) tavoitteena on tukea trooppisen puun tuottajien ja kuluttajien välistä yhteistyötä niin, että se edistää ja monipuolistaa kansainvälistä trooppisen puun kauppaa, edistää trooppista puuta tuottavien metsien kestävää hoitoa ja käyttöä sekä pyrkii tasapainottamaan taloudellisia ja ympäristönäkökohtia. Ensimmäinen ITTA-sopimus tuli voimaan vuonna 1985.

Muualla verkossa

ITTO

Lisätietoja

Marjukka Mähönen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat 0295162128