Kansallisen sopeutumissuunnitelman laatiminen ja arviointi

Vuonna 2005 valmistunutta Kansallista sopeutumisstrategiaa päivitettiin Kansallisella ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmalla vuonna 2014. Vuoteen 2022 ulottuvan sopeutumissuunnitelman valmistelussa on hyödynnetty kokemuksia aiemman strategian toimeenpanosta, sopeutumistutkimuksissa saatua uutta tietoa sekä otettu huomioon EU:n sopeutumisstrategian linjaukset. Uudistamista valmisteltiin maa- ja metsätalousministeriön asettamassa koordinointiryhmässä, johon kuului ministeriöiden, tutkimuslaitosten sekä alueellisten toimijoiden edustajia.

Katso myös

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 (2014)
Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia (2005)
 

Kansallisen sopeutumisstrategian arvioinnit

Ilmastonmuutoksen kansallisesta sopeutumisstrategiasta tehtiin laajempi arviointi ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman laatimisen taustaksi joulukuussa 2013 sekä toimeenpanon arviointi 2009.

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2022 toimeenpano väliarvioitiin vuonna 2018. Arvioinnin toteuttivat Suomen ympäristökeskus (SYKE) sekä Luonnonvarakeskus (Luke).

Katso myös

Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2022 toimeenpanon väliarviointi 2018
Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman väliarvion tulosten esitteleminen 3.4.2019
Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi 2013
Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian toimeenpanon arviointi 2009
Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia

Kansallisen sopeutumissuunnitelman laatimisen aineistoja

Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia 2022, lausuntojen yhteenveto (30.6.2014)
Selvitys ilmastonmuutoksen haitallisista vaikutuksista ja toimialojen haavoittuvuudesta (Jocean, 2013)
Selvitys ilmastonmuutokseen sopeutumisen kansallisista ohjauskeinoista (Jocean, 2013)
Kooste sopeutumisstrategian päivitykseen liittyvän kannanottokyselyn vastauksista (10.7.2013)
Kysely ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian päivityksestä (10.4.2013) 

Lisätietoja