FI SV EN

Beredskap inför coronaviruset inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Jord- och skogsbruksministeriet och ämbetsverken inom ministeriets förvaltningsområde följer intensivt coronavirusläget. Ministeriet och ämbetsverken har beredskap att reagera snabbt om situationen kräver det till exempel inom livsmedelsförsörjningen eller vattentjänsterna.

Svar på vanliga frågor (inkl. säsongarbetare)

Töitäsuomesta.fi

Anvisningar om säsongsarbetare

  1. Anvisning till arbetsgivaren om en hälsosäker inresa, karantän och en hälsosäkerhetsplan för säsongarbetare inom primärproduktionen
  2. Säker inresa för säsongsarbetskraft inom primärproduktion – anvisning för arbetsgivare
  3. Anvisning om säsongarbetarnas hälsosäkerhet

Var mån om livsmedelssäkerheten i samband med försäljning av hämtmat och mattransporter

I sin vägledning påminner Livsmedelsverket särskilt om att man vid försäljning och transport av mat måste se till att livsmedlen är säkra och att konsumenten får tillräcklig information.

Livsmedelsverket meddelar anvisningar för säkerställandet av livsmedelskedjans funktion

Anvisningarna ges på grund av de undantagsförhållanden som råder på grund av coronavirusepidemin. Anvisningarna berör övervakningen av livsmedelssäkerheten, djurens hälsa och välbefinnande, växtproduktionen, utvecklingsstöden för landsbygden och jordbruksstöden. Syftet är att trygga funktionernas kontinuitet.

Anvisningarna gäller såväl Livsmedelsverkets egna kontroller som de av verket styrda kontroller som utförs av kommuner, NTM-centraler och regionförvaltningsverk. Utgångspunkten är att myndigheterna utför enbart nödvändiga och brådskande kontrollbesök under den tid undantagsförhållandena till följd av coronaviruset varar. Begränsningarna gäller i synnerhet gårdsbesök. Inom kontrollverksamheten prioriteras dokumentkontroller eller användning av fjärranslutningar när det är möjligt. Mer information på Livsmedelsverkets webbplats

Lantmäteriverket och Finlands skogscentral begränsar kundservicen

Fram till den 13 april 2020 betjänar Lantmäteriverkets serviceställen kunder endast med tidsbokning. Enligt verkets anvisningar ska kunderna boka tid via telefontjänsten.

Ändringarna gällande förrättningssammanträden fortsätter till maj

Enligt dagens uppgifter ordnar Lantmäteriverket inga förrättningssammanträden. 

Mer information om Lantmäteriverkets kundservice: Lantmäteriverkets serviceställen och deras öppethållningstider

De kunder som vill besöka Skogscentralens kontor ska från och med den 18 mars 2020 boka tid på förhand.

Skogscentralens serviceställen i Rovaniemi, Kajana, Uleåborg, Kuopio, Joensuu, Jyväskylä, Tammerfors, Seinäjoki, Åbo, S:t Michel, Kouvola, Lahtis och Helsingfors har ett tidsbokningssystem.

Mer information om Skogscentralens kundservice: Skogscentralens webbplats 

Närmare information om inresa för och antal säsongsarbetare inom naturresurssektorn

Jord- och skogsbruksministeriet, inrikesministeriet och social- och hälsovårdsministeriet informerade den 6 maj 2020 om riktlinjerna för att trygga tillgången på säsongsarbetskraft. Regeringen tillåter från och med den 14 maj inresa för 3 000 personer från länder utanför EU, utöver de 1 500 personer som det tidigare har fattats beslut om. Fram till dess gäller kvoten på 1 500 personer. Läs JSM:s pressmeddelande 7.5.2020.

Mer information om coronaviruset finns att få bland annat via dessa länkar

Innehållet kompletteras vid behov. 

Se också

MMM:n tiedotteita ja uutisia koronaviruksesta

Blogi: Talouselämää koronan varjossa
JSM
Uutinen 11.5.2020 12.04
Hallitus linjasi kausityövoiman saatavuuden turvaamisesta
ANM IM JSM SHM SRK
Uutinen 6.5.2020 15.35