Elintarviketiedot, ravitsemus- ja terveysväitteet

Kuluttajat tekevät itse omat valintansa ja tarvitsevat päätöksenteon tueksi riittävät ja oikeat tiedot. Elintarviketiedot antavat kuluttajalle tietoa elintarvikkeen sisältämistä aineista, tuotteen alkuperästä, tuotteen tuotantotavasta ja tuotteen oikeasta käytöstä sekä antavat mahdollisuuden välttää vanhentuneita tuotteita. Elintarviketiedot myös auttavat kuluttajaa valitsemaan terveellisempiä tuotteita. Ravitsemus- ja terveysväitteet kertovat elintarvikkeen hyödyllisistä ravitsemuksellisista ja terveyteen vaikuttavista ominaisuuksista.

Pakollisia elintarviketietoja koskeva lainsäädäntö

Elintarvikkeesta annettavia tietoja koskeva lainsäädäntö on lähes täysin harmonisoitua EU-lainsäädäntöä. Kaikkia elintarvikkeita koskevista pakollisista merkintävaatimuksista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1169/2011 (elintarviketietoasetus). Asetusta alettiin soveltaa 13.12.2014. Asetusta sovelletaan kaikkiin loppukuluttajalle tarkoitettuihin elintarvikkeisiin, mukaan lukien pakkaamattomat elintarvikkeet sekä ammattikeittiöiden kautta kuluttajalle tarjoiltavat ateriat. Kansallisesti päätetään, mitä tietoja pakkaamattomista elintarvikkeista vaaditaan. Suomessa pakkamaattomista elintarvikkeista annettavia tietoja koskevista vaatimuksista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 834/2014.

Ravintoarvomerkinnät

Ravintoarvomerkinnöistä kuluttaja saa tietoa elintarvikkeen ravitsemuksellisesta koostumuksesta, sen energiasisällöstä ja ravintoaineiden määrästä. Ravintoarvomerkintöjen avulla kuluttaja voi vertailla erilaisia elintarvikkeita ja tehdä oman terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta tarkoituksenmukaisia valintoja.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1169/2011 (elintarviketietoasetus) kootaan yhteen elintarvikkeiden yleiset merkintävaatimukset sekä ravintoarvomerkintöjä koskevat vaatimukset. Asetuksen myötä ravintoarvomerkinnästä tulee lähtökohtaisesti pakollinen. Pakollista ravintoarvomerkintää koskevia elintarviketietoasetuksen vaatimuksia aletaan soveltaa 13.12.2016.

Lisätietoa verkossa

Euroopan komission sivuilta

Ruokaviraston sivuilta

Lisätietoja

Anne Haikonen, lainsäädäntöneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö 0295162438