Mehiläistuotteet

EU:n jäsenvaltiot voivat mehiläistuotteiden tuotannon ja kaupan pitämisen yleisten edellytysten parantamiseksi laatia kolmivuotiset kansalliset mehiläishoito-ohjelmat. Ohjelmat on suunniteltava yhteistyössä mehiläishoitoalaa edustavien organisaatioiden kanssa. Suomessa ohjelmaa toteuttaa Suomen Mehiläishoitajain Liitto.

Suomen mehiläishoito-ohjelma 2019-2022 (pdf)

Katso myös:
Ruokavirasto

 

Lisätietoja

Pekka Sandholm, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162416