EN FI SV

Sopeutumissuunnitelman seurantaryhmä

Maa- ja metsätalousministeriö asetti kesäkuussa 2015 seurantaryhmän koordinoimaan kansallisen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelman toimeenpanoa. Uusi seurantaryhmä asetettiin 1.1.2019, mutta huhtikuussa 2020 seurantaryhmän kokoonpanoa täydennettiin ja uusi asettamispäätös annettiin 20.4.2020. Seurantaryhmän toimikausi ulottuu vuoden 2022 loppuun.

Sopeutumisen seurantaryhmän tehtävänä on koordinoida Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2022 toimeenpanoa valtionhallinnossa, erityisesti:

1) edistää valtion viranomaisten ja toimialojen yhteistyötä sopeutumisessa,

2) tunnistaa tutkimustarpeita ja tehdä ehdotuksia sopeutumiseen liittyvän tutkimuksen kehittämiseksi, edistää tutkimustiedon käytäntöön soveltamista sekä ohjata sopeutumista palvelevia hankkeita,

3) edistää viestintää sekä tietämystä sopeutumisesta,

4) tukea EU: n sopeutumisstrategian toimeenpanoa Suomessa ja kansallisten linjausten valmistelua sopeutumisasioita EU:ssa käsiteltäessä,

5) seurata ja raportoida sopeutumissuunnitelman toteutumisesta sekä edistää sopeutumistoimien vaikuttavuuden arviointia.

 

Seurantaryhmä on laajapohjainen. Sen jäsenet edustavat keskeisiä ministeriöitä ja muita viranomaisia, alueellisia ja paikallisia toimijoita sekä tutkimuslaitoksia.

Sopeutumissuunnitelman seurantaryhmän asettamispäätös (20.4.2020) 

Lisätietoja

Kirsi Mäkinen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162104