Luonnonvarat yhdistää hallinnonalan

 

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvat virastot ja organisaatiot ovat koonneet voimansa "Luonnonvarat - kaikki auringosta" -tunnuksen alle. Yhteistyön avulla ne haluavat tuoda esiin toimintansa lähtökohdan, uusiutuvat suomalaiset luonnonvarat.

Yhteisen tunnuksen alla esiinnytään erilaisissa tapahtumissa, kuten Farmari- ja ELMA-messuilla.

Hallinnonala koskettaa hyvin monella tavoin suomalaisten arkea sekä työelämässä että vapaa-aikana. Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on luoda ja ylläpitää edellytyksiä uusiutuvien luonnonvarojen kestävälle ja monipuoliselle käytölle. Ministeriö ohjaa niin luonnonvarojen käyttöä kuin tutkimustakin.

Ruokavirasto

Luonnonvarakeskus Luke

Maanmittauslaitos

Suomen riistakeskus

Metsähallitus

Suomen metsäkeskus

Suomen ympäristökeskus SYKE

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset