Hyppää sisältöön

Puumarkkinatyöryhmä

MMM044:00/2016 Kehittäminen

Työryhmän tehtävänä on:
- toimia keskustelufoorumina puumarkkinoihin liittyvissä ajankohtaisissa kysymyksissä
- seurata ja edistää Suomen puumarkkinoiden vakautta ja ennustettavuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä sekä tehdä tarvittaessa tähän tähtääviä aloitteita valtiolle ja alan toimijoille
- toimia neuvoa-antavana elimenä puumarkkinoiden toiminnan edistämiseen tähtäävissä kysymyksissä sekä seurata käynnissä olevia kehityshankkeita (muun muassa markkinainformaation parantaminen ja sähköisien palveluiden kehittäminen)

Työryhmälle ei ole päätösvaltaa ja sen kokouspöytäkirjat ovat julkisia, samoin kuin kaikki työryhmälle jaettava tai sen käsiteltävänä oleva aineisto.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero MMM044:00/2016

Asettaja maa- ja metsätalousministeriö

Toimikausi/aikataulu 13.12.2016 – 30.6.2019

Asettamispäivä 13.12.2016

Yhteyshenkilö
Matti Mäkelä, ylitarkastaja

Lähtökohdat

Maa- ja metsätalousministeriön asettama Puumarkkinatyöryhmä on toiminut toukokuusta 2010 lähtien pyrkien edistämään puumarkkinoiden tasapainoista toimintaa. Työryhmässä on muun muassa kuultu markkinaosapuolten näkemyksiä puumarkkinatilanteesta, edistetty ainespuun ja energiapuun hintatilastointia, puutavaran hintaindeksiä ja sähköisen puukauppapaikan käyttöönottoa sekä esitetty ja arvioitu muita puumarkkinoiden toimintaa parantavia kehityskohteita.

Edellisen kerran työryhmä asetettiin 27.6.2013 ja toimikausi päättyi 26.6.2016. Työryhmän toimintaa on kuitenkin perusteltua jatkaa, koska työryhmässä edustettuina oleva tahot ovat kokeneet työryhmän työskentelyn hyödylliseksi. Lisäksi biotalouden kehitys ja puun käytön lisääminen korostavat puumarkkinoiden tasapainoisen toiminnan merkitystä entisestään.

Asetetun työryhmän muistiot ja kokousmateriaalit ovat julkisesti saatavissa valtionhallinnon hankerekisterissä HANKEIKKUNASSA.

Valikko