Luonnonvarakeskuksen johtokunta

MMM001:00/2018 Toimielin

Toimialajohtaja Juha Mäntylä (Metsä Group), puheenjohtaja
Yrittäjä Fredrik von Limburg Stirum (Kosken kartano), varapj
Toimitusjohtaja Kaj Arvonen (Arvo-Kala Oy)
Erikoistutkija Antti Iho (henkilöstön edustaja)
Johtaja Hannele Jakosuo-Jansson (Neste Oyj)
Johtaja Ulrika Romantschuk (Oy Karl Fazer Ab)
Dekaani Ritva Toivonen (Helsingin yliopisto)

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero MMM001:00/2018

Asettaja maa- ja metsätalousministeriö

Toimikausi/aikataulu 4.1.2018 – 31.12.2020

Asettamispäivä 4.1.2018

Toimielimen tyyppi Johtokunta

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on asettaa Luonnonvarakeskuksen johtokunta kaudelle 4.1.2018 - 31.12.2020.

Tiivistelmä

Toimialajohtaja Juha Mäntylä (Metsä Group), puheenjohtaja
Yrittäjä Fredrik von Limburg Stirum (Kosken kartano), varapj
Toimitusjohtaja Kaj Arvonen (Arvo-Kala Oy)
Erikoistutkija Antti Iho (henkilöstön edustaja)
Johtaja Hannele Jakosuo-Jansson (Neste Oyj)
Johtaja Ulrika Romantschuk (Oy Karl Fazer Ab)
Dekaani Ritva Toivonen (Helsingin yliopisto)

Lähtökohdat

Luonnonvarakeskuksesta annetun lain (561/2014) 3 §:ssä säädetään Luonnonvarakeskuksen organisaatiosta ja johtamisesta. Sen 2 momentin mukaan Luonnonvarakeskusta johtaa pääjohtaja. Valtioneuvosto asettaa 3 momentin mukaan johtokunnan tukemaan keskuksen toiminnan strategista johtamista. Lain 8 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin johtokunnan asettamisesta, tehtävistä ja ratkaisuvallasta.