Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

MMM007:00/2018 Säädösvalmistelu

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero MMM007:00/2018

Asettaja maa- ja metsätalousministeriö

Toimikausi/aikataulu 9.1.2018 – 31.12.2018

Asettamispäivä 9.1.2018

Lainvalmistelu

HE laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Istuntokauden suunnitelma hyväksytty
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  21/ 2018
  24/ 2018
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  13.6.2018
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus-

Kaupallisen kalastuksen siirrettäviä käyttöoikeuksia ja toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä koskevaa järjestelmää koskeviin pykäliin tehdään lähinnä menettelyitä selkeyttäviä muutoksia.

VastuuministeriMaa- ja metsätalousministeri Leppä

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Orian Bondestam, neuvotteleva virkamies

Tavoitteet ja tuotokset

Kaupallisen kalastuksen siirrettäviä käyttöoikeuksia ja toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä koskevaa järjestelmää koskeviin pykäliin tehdään lähinnä menettelyitä selkeyttäviä muutoksia.

Lähtökohdat

Laki on tarpeen muuttaa siten, että selkeytetään toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden vuosittaista jakamista koskevia menettelyjä. Erityisesti on tarpeen tarkentaa miten Suomen kalastuskiintiöiden määrissä otetaan huomioon mahdolliset siirrot ja vähennykset edelliseltä kalenterivuodelta.