Suunnitelma haitallisten vieraslajien torjumiseksi

Haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelma

MMM008:00/2018 Kehittäminen

Laaditaan suunnitelma haitallisista vieraslajeista aiheutuvien riskien hallitsemiseksi.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero MMM008:00/2018

Asettaja maa- ja metsätalousministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Tavoitteet ja tuotokset

Haitallisten vieraslajien torjumiseksi selvitetään, miten laajasti Suomessa esiintyy EU:n haitallisten vieraslajien luetteloon kuuluvia lajeja ja miten niitä voitaisiin kustannustehokkaimmin torjua. Lisäksi selvitetään, miten haitalliset vieraslajit pääsevät leviämään Suomeen tahattomasti esimerkiksi tuontitavaroiden ja ajoneuvojen mukana. Selvitysten perusteella laaditaan suunnitelma haitallisista vieraslajeista aiheutuvien riskien hallitsemiseksi. Suunnitelman hyväksyy maa- ja metsätalousministeriö.

Tiivistelmä

Laaditaan suunnitelma haitallisista vieraslajeista aiheutuvien riskien hallitsemiseksi.

Lähtökohdat

Suomen on yhdessä muiden EU:n jäsenvaltioiden kanssa pyrittävä hävittämään haitalliset vieraslajit ja estämään niiden leviäminen. Vieraslajeilla tarkoitetaan eläimiä, kasveja ja muita eliöitä, jotka ihminen on tuonut niiden luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle. Vieraslajeja pidetään haitallisina erityisesti silloin, kun ne uhkaavat luonnon monimuotoisuutta.

EU:ssa on säädetty luettelo haitallisista eläin- ja kasvilajeista, joita ei saa tuoda EU:n alueelle. Näitä lajeja ei saa EU:n alueella myöskään kasvattaa, myydä eikä kuljettaa EU:n sisällä. Lajien päästäminen ympäristöön on kielletty.

EU:n ensimmäisessä vieraslajiluettelossa on elokuussa 2016 nimetty yhteensä 37 haitallista vieraslajia. Luetteloon sisältyvien lajien hallitsemiseksi on selvitettävä niiden esiintyminen Suomessa, kustannustehokkaat toimenpiteet, joilla lajeja voidaan hävittää tai niiden leviämistä rajoittaa, sekä tahot, jotka voivat yhteistyössä toteuttaa toimenpiteitä.

EU:n luetteloon on elokuussa 2017 lisätty 12 uutta lajia. Näitä lajeja koskeva hallintasuunnitelma laaditaan ja hyväksytään erikseen vuoden 2019 helmikuuhun mennessä.

Lisätietoja