Hyppää sisältöön

3D-kiinteistönmuodostaminen

Kolmiulotteisia kiinteistöjä koskevan lainsäädännön valmistelu

MMM020:00/2015 Säädösvalmistelu

Työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus kolmiulotteisen kiinteistönmuodostamisen edellyttämistä lakimuutoksista.

Lainsäädäntöhankkeessa on selvitettävä, millaisia muutoksia kolmiulotteinen kiinteistönmuodostus aiheuttaa kiinteistönomistajan oikeusasemaan 2 D-kiinteistönmuodostukseen verrattuna. Valmistelussa tulee kiinnittää eritystä huomiota kolmiulotteisen kiinteistön muodostuksen aineellisiin edellytyksiin, kiinteistön ulottuvuuden määrittelyprosessiin, rakennusten jakamiseen liittyviin kysymyksiin sekä kiinteistöjen yhteisten alueiden ja järjestelmien hallintaan.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero MMM020:00/2015

Asettaja maa- ja metsätalousministeriö

Toimikausi/aikataulu 10.8.2015 – 1.8.2018

Asettamispäivä 6.8.2015

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus 23/2018

Hyväksytty säädös-

Lisätietoa

  • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

  • Käsittely: Lainsäädännön arviointineuvosto

Yhteyshenkilö
Timo-Ville Nieminen, hallitussihteeri
puh. 02951 62379

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on ratkaista 3 D-kiinteistönmuodostukseen liittyvät, erityisesti esine- ja naapuruussuhdeoikeudelliset kysymykset valmistelemalla tarvittavat lakimuutokset. Muutokset turvaavat omistajan oikeusaseman kiinteistönmuodostuksen kaikissa vaiheissa sekä toteuttavat kiinteistön käyttöoikeuden ja hallinnan siten, että 3 D -kiinteistönmuodostukselle asetetut yhteiskunnalliset tavoitteet saavutetaan ja suomalaisen kiinteistöjärjestelmän johdonmukaisuus säilyy.

Tiivistelmä

Työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus kolmiulotteisen kiinteistönmuodostamisen edellyttämistä lakimuutoksista.

Lainsäädäntöhankkeessa on selvitettävä, millaisia muutoksia kolmiulotteinen kiinteistönmuodostus aiheuttaa kiinteistönomistajan oikeusasemaan 2 D-kiinteistönmuodostukseen verrattuna. Valmistelussa tulee kiinnittää eritystä huomiota kolmiulotteisen kiinteistön muodostuksen aineellisiin edellytyksiin, kiinteistön ulottuvuuden määrittelyprosessiin, rakennusten jakamiseen liittyviin kysymyksiin sekä kiinteistöjen yhteisten alueiden ja järjestelmien hallintaan.

Lähtökohdat

Kolmiulotteisella (3 D) kiinteistöllä tarkoitetaan sellaista maanpinnan ylä- tai alapuolista
kiinteistöä, jonka ulottuvuus määritellään kokonaisuudessaan sekä vaaka- että pystysuunnassa. Tällainen kiinteistö voi olla tila, tontti tai yleinen alue asemakaavassa osoitetusta käyttötarkoituksesta riippuen. Kysymys on omistuksen ja vaihdannan kohteesta, johon voi toimia peruskiinteistön tapaan saatavan vakuutena ja kiinteistökiinnityksen yksikkönä.

Aloite kolmiulotteisen kiinteistömuodostuksen sallimiseen on tullut kunnan kiinteistöinsinööreiltä. Maa- ja metsätalousministeriö asetti vuonna 2006 työryhmän selvittämään 3 D -kiinteistöjärjestel-män tarvetta. Työryhmä päätyi esittämään 3 D -kiinteistönmuodostuksen mahdollistavan lainsäädännön kehittämistä (Työryhmämuistio mmm 2008:1). Tämän jälkeen ministeriö hankki lisäselvityksiä toteutuksen reunaehdoista. Asian jatkovalmistelu siirrettiin Maanmittauslaitoksen vastuulle, joka perusti tehtävää varten Kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen ja rekisteröinnin määrittelyprojektin. Projekti luovutti loppuraporttinsa vuoden 2015 alussa. Raportti sisälsi tarkempia ehdotuksia järjestelmän toteutuksesta ja tarvittavista lainsäädäntömuutoksista.