Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 - 2020 arvioinnin ja vaikuttavuuden seurannan ohjausryhmä

MMM021:00/2015 Kehittäminen

Arvioinnin ja vaikuttavuuden ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja seurata arvointisuunnitelman toteuttamista.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero MMM021:00/2015

Asettaja maa- ja metsätalousministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.7.2015 – 31.12.2017

Asettamispäivä

Yhteyshenkilö
Hanna Ketomäki, ylitarkastaja

Tiivistelmä

Arvioinnin ja vaikuttavuuden ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja seurata arvointisuunnitelman toteuttamista.

Lähtökohdat

Komissio on hyväksynyt 12.12.2014 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 - 2020. Ohjelmasta vastaa maa- ja metsätalousministeriö ja sen toimeenpanosta Maaseutuvirasto ja aluetasolla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) sekä kunnat ja paikalliset toimintaryhmät. Ohjelma perustuu ns. rahastojen yleisasetukseen (EU) N:o 1303/2013 ja maaseutuasetukseen (EU) N:o 1305/2013. Ohjelma on toimeenpantu Suomessa lailla maatalouden rakennetuista (1476/2007), lailla maaseudun kehittämisen tukemisesta (28/2014), lailla maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista (27/2014), lailla maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) ja lailla eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista (1360/2014) sekä niiden nojalla annetuilla säädöksillä.

Rahastojen yleisasetuksen 56 artiklan 3 kohdan mukaan ohjelman vaikuttavuutta, tehokkuutta ja vaikutuksia on arvioitava ohjelman arviointisuunnitelman perusteella ja arvioinnin suositusten perusteella tulee kehittää ohjelmatyötä. Ohjelman arviointisuunnitelma on kuvattu ohjelma-asiakirjassa. Arviointisuunnitelmassa varmistetaan, että ohjelman vaikuttavuutta arvioidaan ja analysoidaan suunnitelmallisesti ja kattavasti. Ohjelman vaikuttavuuden arviointi perustuu ensisijaisesti olemassa olevien seurantaindikaattoreiden ja tilastotietojen käyttämiseen, joiden lisäksi teetetään erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia sekä vaikuttavuuden arviointia ohjelman tavoitteittain.

Arvioinnin kokonaisvastuu on maa- ja metsätalousministeriöllä, mutta ministeriö tekee kiinteää yhteistyötä Maaseutuviraston (seurantaindikaattorit), Luonnonvarakeskuksen ja Tilastokeskuksen (vaikuttavuusindikaattorit sekä alan tutkimuslaitosten kanssa.

Valtioneuvosto on asettanut Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 8.1.2015. Seurantokomitean tehtävänä on mm. tarkastella toimia ja tuotoksia ohjelman arviointisuunnitelman täytäntöönpanon edistymisessä.