Hyppää sisältöön

Kalastuslain kokonaisuudistus

MMM022:00/2008 Säädösvalmistelu

Työryhmän tehtävänä on ohjata sen alaisuudessa toimivien jaostojen työskentelyä sekä laatia jaostojen työstämistä esityksistä hallituksen esitys uudeksi kalastuslaiksi. Työryhmä huolehtii jaostojen välisestä tehtäväjaosta. Työryhmä voi tehdä pieniä muutoksia työryhmän ja jaostojen henkilöstöön ja tehtäviin. Työryhmän tulee työssään huolehtia, että uudistuksen keskeisistä linjauksista kuullaan eri tahoja riittävän laajasti työn kuluessa. Työryhmän jäsenen ollessa estynyt osallistumaan valmistelukokoukseen, voi jäsenen edustama taho lähettää kokoukseen sopivaksi katsomansa sijaisen.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero MMM022:00/2008

Asettaja maa- ja metsätalousministeriö

Toimikausi/aikataulu 27.11.2008 – 31.12.2011

Asettamispäivä 3.4.2008

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys 192/2014 Käsittelytiedot eduskunnassa

Eduskunnan vastaus 353/2014

Hyväksytty säädös 379/2015
Hyväksytty säädös 380/2015
Hyväksytty säädös 381/2015
Hyväksytty säädös 382/2015

Tavoitteet ja tuotokset

Hallitusohjelmassa on linjattu, että kalastuslain kokonaisuudistuksessa otetaan huomioon erityisesti vaelluskalakantojen tilan sekä ammattikalastuksen toimintaedellytysten jatkumisen turvaaminen. Kokonaisuudistuksen tavoitteena on myös kalastuslain ajantasaistaminen vastaamaan nykypäivän vaatimuksia (mm. perustuslaista, kansainvälisestä oikeudesta ja EU-oikeudesta johtuvat velvoiteet)sekä lainsäädännön yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen.

Tiivistelmä

Työryhmän tehtävänä on ohjata sen alaisuudessa toimivien jaostojen työskentelyä sekä laatia jaostojen työstämistä esityksistä hallituksen esitys uudeksi kalastuslaiksi. Työryhmä huolehtii jaostojen välisestä tehtäväjaosta. Työryhmä voi tehdä pieniä muutoksia työryhmän ja jaostojen henkilöstöön ja tehtäviin. Työryhmän tulee työssään huolehtia, että uudistuksen keskeisistä linjauksista kuullaan eri tahoja riittävän laajasti työn kuluessa. Työryhmän jäsenen ollessa estynyt osallistumaan valmistelukokoukseen, voi jäsenen edustama taho lähettää kokoukseen sopivaksi katsomansa sijaisen.