Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

HE MMM:n hallinnonalalla koronavirusepidemian johdosta väliaikaisesti sovellettavista menettelyistä

Hallituksen esitys maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla koronavirusepidemian johdosta väliaikaisesti sovellettavia menettelyjä koskeviksi laeiksi

MMM031:00/2020 Säädösvalmistelu

Koronavirusepidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi valmistellaan eräitä väliaikaisia muutoksia maa-, metsä-, kala- ja porotalouden tukia koskeviin menettelyihin sekä yhteismetsien, yhteisten alueiden ja paliskuntien kokousten ja kiinteistötoimitusten järjestämiseen. Muutoksia myös ampumakokeen voimassaoloon ja kalastusalueen velvoitteisiin.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero MMM031:00/2020

Asettaja maa- ja metsätalousministeriö

Toimikausi/aikataulu 26.3.2020 – 31.5.2020

Asettamispäivä 26.3.2020

Lainvalmistelu

HE maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta väliaikaisesti sovellettavia menettelyjä koskeviksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 17.4.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  16/2020
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  16.4.2020
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 39/2020

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi eräistä maa-, metsä-, kala- ja porotalouden sekä maaseudun kehittämisen tukiin covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä. Sallittaisiin yhteismetsälaissa ja yhteisaluelaissa tarkoitettujen osakaskuntien kokousten sekä eräiden poronhoitolaissa tarkoitettujen kokousten järjestäminen etäosallistumisen keinoin. Kiinteistönmuodostamislain mukaisen toimituskokouksen järjestämisessä saataisiin käyttää etäosallistumisen mahdollistavia viestintävälineitä. Kalastusalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatimiselle annettaisiin lisäaikaa ja metsästyslain mukaisten ampumakoetodistusten voimassa oloa jatkettaisiin.

VastuuministeriMaa- ja metsätalousministeri Leppä

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Kevätistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Mahdollistetaan lainsäädännön sopeuttaminen seuraavasti:
- tuesta riippuen tuettavien toimenpiteiden lakisääteisten määräaikojen joustava pidentäminen, tukierien nopeutettu maksaminen tai ennakon maksaminen (voimassa vuoden 2020 loppuun)
- yhteismetsien, yhteisten alueiden, paliskuntien ja Paliskuntain yhdistyksen kokousten järjestäminen poikkeusoloissa sähköisesti tai siirtäminen (voimassa vuoden 2020 loppuun)
- kiinteistötoimituksissa etäosallistuminen ja kirjallinen menettely rajatuissa tapauksissa (voimassa vuoden 2020 loppuun)
- kalatalousalueen ensimmäisen käyttö- ja hoitosuunnitelman valmistelulle vuoden jatkoaika vuoden 2021 loppuun
-ampumakoetodistuksen voimassa olon jatkaminen heinäkuun 2021 loppuun saakka

Tiivistelmä

Koronavirusepidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi valmistellaan eräitä väliaikaisia muutoksia maa-, metsä-, kala- ja porotalouden tukia koskeviin menettelyihin sekä yhteismetsien, yhteisten alueiden ja paliskuntien kokousten ja kiinteistötoimitusten järjestämiseen. Muutoksia myös ampumakokeen voimassaoloon ja kalastusalueen velvoitteisiin.