Puutavaran mittauslautakunta

MMM036:00/2017 Toimielin

Mittauslautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena puutavaranmittausta koskevissa asioissa. Mittauslautakunta käsittelee myös sille virallisen mittaajan puutavaran mittauksesta annetun lain nojalla siirtämät asiat.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero MMM036:00/2017

Asettaja maa- ja metsätalousministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.11.2017 – 31.10.2021

Asettamispäivä 27.10.2017

Toimielimen tyyppi Lautakunta

Tavoitteet ja tuotokset

Puutavaran mittausta koskevan erimielisyyden ratkaiseminen.

Tiivistelmä

Mittauslautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena puutavaranmittausta koskevissa asioissa. Mittauslautakunta käsittelee myös sille virallisen mittaajan puutavaran mittauksesta annetun lain nojalla siirtämät asiat.