Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta

MMM038:00/2017 Säädösvalmistelu

Naakkojen aiheuttamien maatalousvahinkojen vähentyminen.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero MMM038:00/2017

Asettaja maa- ja metsätalousministeriö

Toimikausi/aikataulu 22.9.2017 –

Asettamispäivä 22.9.2017

Lainvalmistelu

HE laiksi metsästyslain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 1.2.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  25/2018
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  7.6.2018
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 66/2018

Naakka lisätään metsästyslain rauhoittamattomien lintujen luetteloon.

VastuuministeriMaa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

YhteyshenkilöTeemu Nikula, maa- ja metsätalousministeriö

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tarkoituksena on naakan rauhoituksen purkaminen. Metsästyslain (615/1993) 5 §:ää muutettaisiin siten, että naakka lisättäisiin pykälässä mainittujen rauhoittamattomien lintujen listaan.

Lähtökohdat

Naakka on luonnonsuojelulain (1096/1996) nojalla rauhoitettu lintu. Naakkakannan runsastumisen johdosta rauhoitukselle ei ole enää perusteita.