Hyppää sisältöön

lainajyvästölain kumoaminen

lainajyvästöistä ja siemenrahastoista annetun lain kumoaminen

MMM039:00/2017 Säädösvalmistelu

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero MMM039:00/2017

Asettaja maa- ja metsätalousministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 1.9.2016

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihankkeet Sujuvoitetaan säädöksiä

Toimenpiteet Perataan säädökset, puretaan turhaa sääntelyä ja uudistetaan tarvittavat säädökset

Lainvalmistelu

HE laiksi lainajyvästöistä ja siemenrahastoista annetun lain kumoamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 1.2.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  23/2018
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  31.5.2018
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 62/2018

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi lainajyvästöistä ja siemenrahastoista annettu laki. Lainajyvästöjen ja siemenrahastojen tulisi kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta tehdä selvitys niiden omaisuudesta, varoista ja veloista ja luovuttaa omaisuus ja varat velkojen maksamisen jälkeen maataloutta edistävään toimintaan toimialueellaan.

VastuuministeriMaa- ja metsätalousministeri Leppä

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Tarkoituksena on kumota vuoden 1934 laki, koska lainajyvöstöt/siemenrahastot eivät enää toimi niiden alkuperäisessä tarkoituksessa

Lähtökohdat

säädöstön sujuvoittaminen,

Valikko