Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Hyppää sisältöön

Suurimmat sallitut poroluvut työryhmä

Suurimmat sallitut poroluvut työryhmä

MMM039:00/2018 Kehittäminen

Suurimmat sallitut poroluvut työryhmä

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero MMM039:00/2018

Asettaja maa- ja metsätalousministeriö

Toimikausi/aikataulu 12.10.2018 – 31.12.2019

Asettamispäivä 12.10.2018

Yhteyshenkilö
Tapani Sirviö, neuvotteleva virkamies
puh. 0295 16 2077

Tavoitteet ja tuotokset

Maa- ja metsätalousministeriö on 12.10.2018 asettanut työryhmän, joka valmistelee esityksen suurimmista sallituista poroluvuista paliskunnittain ja paliskunnan osakasta kohden. Seuraavan kymmenvuotiskauden suurin sallittu poroluku asetetaan myöhemmin poronhoitolain 21 §:n mukaisesti.

Tiivistelmä

Suurimmat sallitut poroluvut työryhmä

Lähtökohdat

Poronhoitolain kolmas luku sisältää säännökset porojen määrästä. Maa- ja metsätalousministeriön on kiinnitettävä huomiota siihen, että talvikautena paliskunnan alueella laiduntavien porojen määrä ei ylitä talvilaidunten kestävää tuottokykyä.