Hyppää sisältöön

Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen -jatkotyöryhmä

MMM044:00/2011 Säädösvalmistelu

Jatkotyöryhmän tulee 30.6.2012 mennessä tehdä esitys metsälakiin ja sen nojalla annettavaan valtioneuvoston asetukseen tehtävistä muutoksista, joiden perusteella valmistellaan tarvittavat hallituksen esitykset. Metsälakia ja alemmanasteisia säädöksiä uudistettaessa huomioidaan metsänomistajien erilaiset tavoitteet ja metsäpoliittiset linjaukset kestävästä metsien hoidosta ja käytöstä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero MMM044:00/2011

Asettaja maa- ja metsätalousministeriö

Toimikausi/aikataulu 3.11.2011 – 30.6.2012

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys 75/2013 Käsittelytiedot eduskunnassa

Eduskunnan vastaus 175/2013

Hyväksytty säädös-

Tiivistelmä

Jatkotyöryhmän tulee 30.6.2012 mennessä tehdä esitys metsälakiin ja sen nojalla annettavaan valtioneuvoston asetukseen tehtävistä muutoksista, joiden perusteella valmistellaan tarvittavat hallituksen esitykset. Metsälakia ja alemmanasteisia säädöksiä uudistettaessa huomioidaan metsänomistajien erilaiset tavoitteet ja metsäpoliittiset linjaukset kestävästä metsien hoidosta ja käytöstä.

Lähtökohdat

Metsänomistajien ja yhteiskunnan tavoitteet ja arvot ovat monipuolistuneet. Lisäksi on tarve parantaa metsätalouden kannattavuutta, selkeyttää metsälainsäädäntöä ja tehostaa viranomaistoimintaa. Näiden syiden vuoksi maa- ja metsätalousministeriö asettaa jatkotyöryhmän, jonka tehtävänä on valmistella metsälainsäädäntöön tehtäviä muutoksia. Jatkotyöryhmä jatkaa metsänkäsittelymenetelmien monipuolistamista selvittäneen työryhmän työtä (MMM047:00/2010), joka esitti 31.12.2010 luovutetussa loppuraportissa suosituksia metsien käsittelyn monipuolistamisen tärkeimmistä linjanvedoista, tavoitteista ja toimenpiteistä.