Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyvistä laeista

MMM068:00/2020 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kalastuslain 88§. Pykälään sisältyy määritelmä kaupallisesta kalastajasta ja kaupallisten kalastajien ryhmittelystä. Arvonlisäverolain 3 §:n 1 momentin vuoden 2021 alusta lukien voimaantuleva muutos nostaa liikevaihdon verovelvollisuusrajaa enintään 10 000 euron liikevaihdosta enintään 15 000 euron liikevaihtoon

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero MMM068:00/2020

Asettaja maa- ja metsätalousministeriö

Toimikausi/aikataulu 23.11.2020 – 5.4.2021

Asettamispäivä 23.11.2020

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Orian Bondestam, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 162 494
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on antaa hallituksen esitys eduskunnalle kalastuslain 88 §:n muuttamisesta ja siihen liittyvistä kalastustukia koskevien lakien vastaavilla muutoksilla kevätkaudella niin, että lakimuutokset astuisivat voimaan huhtikuun 2021 alussa.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kalastuslain 88§. Pykälään sisältyy määritelmä kaupallisesta kalastajasta ja kaupallisten kalastajien ryhmittelystä. Arvonlisäverolain 3 §:n 1 momentin vuoden 2021 alusta lukien voimaantuleva muutos nostaa liikevaihdon verovelvollisuusrajaa enintään 10 000 euron liikevaihdosta enintään 15 000 euron liikevaihtoon

Lähtökohdat

Hanke on käynnistetty, jotta voidaan ylläpitää kaupallisten kalastajien määritelmä nykyisenlaisena ja helpottaa kalatalousyritysten sopeutumista covid-19 -epidemian aiheuttamiin poikkeuksellisiin olosuhteisiin.