Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä

Valtioneuvosto asetti 19.10.2017 Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän Suomen harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksien parantamiseksi. Työryhmän toimikausi on 1.11.2017-30.9.2019.

Työryhmän tavoitteena oli esittää konkreettisia poliittisia toimenpiteitä Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn hyväksymän Harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategian 2017-2020 pohjalta. Strategiaan on koottu keskeisimmät toimenpiteet, jotka tulisi toteuttaa, jotta harvaan asutun maaseudun potentiaali saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä.

Parlamentaarinen työryhmä esitti linjauksensa tiedotustilaisuudessa ja seminaarissa eduskunnan Pikkuparlamentissa 27.2.2019. Tilaisuuden esitykset ovat luettavissa alta kuten myös työryhmän listaus esityksistä.

Parlamentaarisen työryhmän loppuraportti luovutettiin maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle 11.10.2019. Raportti sisältää yli 40 toimenpide-esitystä, jotka toteutuessaan vahvistavat maan harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuutta. Toimenpiteillä lisätään kyseisillä alueilla asuvien ihmisten hyvinvointia ja siellä toimivien yritysten mahdollisuuksia menestyä. Valtaosa loppuraportin toimenpiteistä on sisällytetty pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaan.

Linkki harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän loppuraporttiin.

Lisätietoja

Christell Åström, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162030