Ilmastoruokaohjelma

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee hallitusohjelman mukaisesti ilmastoruokaohjelman, jonka tavoitteena on tukea yhteiskunnan siirtymistä kohti ilmastokestävää ruokajärjestelmää. Hanke käynnistyi vuoden 2020 alussa.

Ilmastokestävässä ruokajärjestelmässä huomioidaan kaikki kestävyyden näkökulmat: sosiaalinen, taloudellinen, kulttuurinen ja ekologinen kestävyys. Ohjelma tukee Suomen hallituksen tavoitetta hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä.

Ilmastoruokaohjelmassa keskitytään toimintaan pellolta eteenpäin, pääpaino on ruuan kulutuksen päästöjen vähentämisessä. 

Ohjelma valmistellaan tiiviisti yhdessä maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuuden kanssa. Maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuuden kautta rahoitetaan alkutuotantoon ja pellolle keskittyviä projekteja, jotka vähentävät maatalouden hiilidioksidipäästöjä ja LULUCF-sektorin päästöjä. 

Ilmastoruokaohjelmassa määritellään tavoitteet, jotka parhaiten ja vaikuttavimmin luovat Suomeen ilmastokestävän ruokajärjestelmän. Valmistelun pohjalta priorisoidaan kärkihankkeet, määritellään hankkeiden tekijäverkosto, rahoitus ja tavoitteet ja tavoiteaikataulu.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Hanna Mattila, Twitterissä @hsmattila ja #ilmastoruoka

Ajankohtaista

Ilmastoystävällinen ruuantuotanto ja -kulutus

Suomalaisen kestävän ruokajärjestelmän perusta on kannattava ruuantuotanto ja vastuullinen kulutus. Kokonaisvaltaisesti tuotannon kestävyyttä lisäämällä on mahdollista lisätä myös tuotannon kannattavuutta.

Ilmastonmuutos aiheuttaa suuren haasteen ruuantuotannossa. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen hillintä tulee ottaa huomioon ruokajärjestelmämme kaikissa vaiheissa.

Ilmastoystävällinen ruuantuotanto on energia- ja materiaalitehokasta ja sen litra- ja kilokohtaiset päästöt ovat mahdollisimman pienet.

Ilmastoystävällisessä kulutuksessa syödään kestävästi tuotettua kasvispainotteista ruokaa ja vältetään hävikkiä.

Maatalouden ilmasto-ohjelma

Maa- ja metsätalousministeriön laatiman maatalouden ilmasto-ohjelman ”Askeleita kohti ilmastoystävällistä ruokaa” tavoitteena on edistää suomalaisen ruokajärjestelmän kestävyyttä.

Ohjelmassa esitellään 76 ruuantuotannon ja -kulutuksen ilmastonmuutokseen sopeutumista lisäävää ja/tai ilmastonmuutosta hillitsevää toimenpidettä. Toimenpiteiden valinta perustuu uusimpaan tutkimustietoon sekä ruokajärjestelmän asiantuntijoiden näkemyksiin.

Maatalouden ilmasto-ohjelman tärkeimmät toimenpiteet:

  1. Hiilen sitominen maaperään
  2. Turvemaiden käyttöön liittyvät toimet
  3. Kasvinjalostus
  4. Kasvin- ja eläinterveys ja haitallisten vieraslajien leviämisen estäminen
  5. Lannankäsittely ja typpilannoituksen tarkentaminen
  6. Energiatehokkuus sekä uusiutuvan energian tuotanto ja kulutus
  7. Ruokahävikin vähentäminen koko ruokajärjestelmässä
  8. Ruokavaliomuutokset kasvispainotteisempaan suuntaan

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila

Katso myös

Lisätietoja

Birgitta Vainio-Mattila, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162346  


Hanna Mattila, Neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162402