Ilmastoruokaohjelma

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee hallitusohjelman mukaisesti ilmastoruokaohjelman, jonka tavoitteena on tukea yhteiskunnan siirtymistä kohti ilmastokestävää ruokajärjestelmää. Hanke käynnistyi vuoden 2020 alussa.

Ilmastokestävässä ruokajärjestelmässä huomioidaan kaikki kestävyyden näkökulmat: sosiaalinen, taloudellinen, kulttuurinen ja ekologinen kestävyys. Ohjelma tukee Suomen hallituksen tavoitetta hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä.

Ilmastoruokaohjelmassa keskitytään toimintaan pellolta eteenpäin, pääpaino on ruuan kulutuksen päästöjen vähentämisessä. 

Ohjelma valmistellaan tiiviisti yhdessä maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuuden kanssa. Maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuuden kautta rahoitetaan alkutuotantoon ja pellolle keskittyviä projekteja, jotka vähentävät maatalouden hiilidioksidipäästöjä ja LULUCF-sektorin päästöjä. 

Ilmastoruokaohjelmassa määritellään tavoitteet, jotka parhaiten ja vaikuttavimmin luovat Suomeen ilmastokestävän ruokajärjestelmän. Valmistelun pohjalta priorisoidaan kärkihankkeet, määritellään hankkeiden tekijäverkosto, rahoitus ja tavoitteet ja tavoiteaikataulu.

Ruokapalvelut Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelmaan on valittu

Kymmenen ruokapalvelua on valittu mukaan EkoCentrian kolmivuotiseen Vastuuliset ruokapalvelut -kehitysohjelmaan, jossa luodaan uusia toimintamalleja kestävän ruokajärjestelmän edistämiseksi ja ammattikeittiöiden kulutuksen päästöjen vähentämiseksi.

Mukaan valitut ruokapalvelutoimijat: Arkea Oy, HY/Tvärminnen eläintieteellinen asema, Lempäälän kunnan ruokapalvelut, Kymijoen Ravintopalvelut Oy, Mikkelin ruoka- ja puhtauspalvelut, Kaarea Oy, Kajaanin Mamselli -liikelaitos, Palmia Oy, Salon kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut ja Tuusulan kunnan ruokapalvelut.

Uutinen

Lue lisää

Ilmastotyöstä suomalaisen ruokaketjun menestystekijä

Ruoka-ala on Suomen ensimmäinen toimiala, jossa koko arvoketjun toimijat raaka-aineen tuotannosta kuluttajarajapintaan ovat määritelleet toimenpiteet päästötavoitteiden saavuttamiseksi. Ilmastotiekarttansa 7.10. esitelleiden ruoka-alan toimijoiden mukaan Suomella on mahdollisuus tehdä hiilineutraaliudesta itselleen menestystekijä, joka nostaa suomalaisen ruoan arvostusta.

Helsingissä 7.10. järjestetyssä webinaarissa tiekarttansa esittelivät Elintarviketeollisuusliitto ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf sekä Päivittäistavarakauppa ry PTY.

Hallitusohjelman mukaisesti alan toimijoiden yhteistyössä laatimien tiekarttojen rinnalla ruoka-alan päästövähennyksiä tukevat maa- ja metsätalousministeriössä valmisteltava ilmastoruokaohjelma ja maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus.

Tallenne webinaarista

Webinaarin esitysmateriaalit

Uutinen

Hankehaku

Ruokavirasto maksaa ruokaketjun kehittämishankkeisiin tarkoitettua valtionavustusta seuraavan 1–3 vuoden aikana yhteensä noin 1,7 miljoonaa euroa. Elokuussa päättyneeseen hankehakuun saapui yhteensä 25 hakemusta. Seitsemän hanketta sai myönteisen rahoituspäätöksen.

Hankehaku Ruokavirasto

Hankehaku auki

Ilmastoruokaohjelman ensimmäinen hankehaku on avattu. Ruokaviraston hallinnoima hankehaku on avoinna 17.6.­­ - 28.8.2020.

Rahoituksella on tarkoitus toteuttaa hankkeita seuraavista aihepiireistä:

  1. Ravitsemus ja kouluruokailu/päiväkotiruokailu

  2. Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma (toteuttaja kehitysohjelmalle)

  3. Ruokahävikin vähentäminen alkutuotannossa ja kotitalouksissa

Hankehaun painopisteet: Ruokavirasto

Erätauko-keskustelut tukevat ilmastoruokaohjelman valmistelua

Ilmastoruokaohjelmalla tavoitellaan merkittävää systeemistä muutosta, jonka vaikutuksia on kyettävä ennakoimaan monipuolisesti eri näkökulmista.

Ministeriö järjestää yhdessä Erätauko-säätiön kanssa ilmastoruokaohjelman valmistelua tukevia keskusteluja eri puolella Suomea. Keskustelut toteutetaan Erätauko-menetelmällä. Menetelmä antaa eri lähtökohdista tuleville ihmisille tasavertaisen mahdollisuuden keskustella ohjelman valmistelusta. Tavoitteena on tavoittaa myös osapuolia, jotka eivät aiemmin ole osallistuneet ilmastoruoka-aiheisiin keskusteluihin. 

Keväällä 2020 ilmastoruoka-keskusteluja on järjestetty Kemijärvellä, Tampereella ja Raaseporissa. Kaikki keskustelut on toteutettu etäyhteyksillä. Syksyllä keskusteluja jatketaan.

Syksyn Erätauko-keskustelut:

  • Joensuu, 26.8.

  • Kurikka, 1.9.

  • Naantali, 3.9.

  • Hämeenlinna, 14.9.

  • Uurainen, 16.9.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Hanna Mattila, Twitterissä @hsmattila ja #ilmastoruoka

Ajankohtaista

Katso myös

Lisätietoja

Hanna Mattila, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162401  


Anna Salminen, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162002