Ilmastoruokaohjelma

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee hallitusohjelman mukaisesti ilmastoruokaohjelman, jonka tavoitteena on tukea yhteiskunnan siirtymistä kohti ilmastokestävää ruokajärjestelmää. Hanke käynnistyi vuoden 2020 alussa.

Ilmastokestävässä ruokajärjestelmässä huomioidaan kaikki kestävyyden näkökulmat: sosiaalinen, taloudellinen, kulttuurinen ja ekologinen kestävyys. Ohjelma tukee Suomen hallituksen tavoitetta hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä.

Ajankohtaista

Ilmastoruokaohjelman kick off 6.2.2020, seuraa tilaisuutta klo 12.30 alkaen https://mmm.videosync.fi/2020-02-06-sk6l-kuml ja sosiaalisessa mediassa #ilmastoruoka

Ilmastoystävällinen ruuantuotanto ja -kulutus

Suomalaisen kestävän ruokajärjestelmän perusta on kannattava ruuantuotanto ja vastuullinen kulutus. Kokonaisvaltaisesti tuotannon kestävyyttä lisäämällä on mahdollista lisätä myös tuotannon kannattavuutta.

Ilmastonmuutos aiheuttaa suuren haasteen ruuantuotannossa. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen hillintä tulee ottaa huomioon ruokajärjestelmämme kaikissa vaiheissa.

Ilmastoystävällinen ruuantuotanto on energia- ja materiaalitehokasta ja sen litra- ja kilokohtaiset päästöt ovat mahdollisimman pienet.

Ilmastoystävällisessä kulutuksessa syödään kestävästi tuotettua kasvispainotteista ruokaa ja vältetään hävikkiä.

Askeleita kohti ilmastoystävällistä ruokaa

Maa- ja metsätalousministeriön laatiman maatalouden ilmasto-ohjelman ”Askeleita kohti ilmastoystävällistä ruokaa” tavoitteena on edistää suomalaisen ruokajärjestelmän kestävyyttä.

Ohjelmassa esitellään 76 ruuantuotannon ja -kulutuksen ilmastonmuutokseen sopeutumista lisäävää ja/tai ilmastonmuutosta hillitsevää toimenpidettä. Toimenpiteiden valinta perustuu uusimpaan tutkimustietoon sekä ruokajärjestelmän asiantuntijoiden näkemyksiin.

Maatalouden ilmasto-ohjelman tärkeimmät toimenpiteet:

 1. Hiilen sitominen maaperään
 2. Turvemaiden käyttöön liittyvät toimet
 3. Kasvinjalostus
 4. Kasvin- ja eläinterveys ja haitallisten vieraslajien leviämisen estäminen
 5. Lannankäsittely ja typpilannoituksen tarkentaminen
 6. Energiatehokkuus sekä uusiutuvan energian tuotanto ja kulutus
 7. Ruokahävikin vähentäminen koko ruokajärjestelmässä
 8. Ruokavaliomuutokset kasvispainotteisempaan suuntaan

Katso myös

 • Maankäytön ilmasto-ohjelma
 • Lisätietoja

  Birgitta Vainio-Mattila, neuvotteleva virkamies 
  maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162346  


  Hanna Mattila, Neuvotteleva virkamies 
  maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162402