Ilmastoruokaohjelma

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut luonnoksen ilmastoruokaohjelmasta. Luonnos oli lausunnoilla kesän yli ja saimme yhteensä 43 lausuntoa. Ohjelman poliittinen käsittely on vielä kesken. Kun ohjelma on valmis julkaistavaksi, järjestämme Ilmastoruokaohjelma todeksi -tilaisuuden, jossa ruokajärjestelmän edelläkävijät pääsevät ääneen ja innostamaan muita mukaan rakentamaan kestävää ruokajärjestelmää.

Ohjelman tavoitteena on tukea yhteiskunnan siirtymistä kohti ilmastokestävää ruokajärjestelmää. Hanke käynnistyi vuoden 2020 alussa.

Ilmastokestävässä ruokajärjestelmässä huomioidaan kaikki kestävyyden näkökulmat: sosiaalinen, taloudellinen, kulttuurinen ja ekologinen kestävyys. Ohjelma tukee Suomen hallituksen tavoitetta hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä.

Ilmastoruokaohjelmassa keskitytään toimintaan pellolta eteenpäin, pääpaino on ruuan kulutuksen päästöjen vähentämisessä. 

Ohjelmaa on valmisteltu tiiviisti yhdessä maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuuden kanssa. Maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuuden kautta rahoitetaan alkutuotantoon ja pellolle keskittyviä projekteja, jotka vähentävät maatalouden hiilidioksidipäästöjä ja LULUCF-sektorin päästöjä. 

Ilmastoruokaohjelman luonnoksessa on määritelty tavoitteet, jotka parhaiten ja vaikuttavimmin luovat Suomeen ilmastokestävän ruokajärjestelmän. Luonnonvarakeskus on arvioinut ilmastoruokaohjelman tavoitteiden vaikuttavuutta laajassa raportissa.

Erätaukokeskustelut osana rakentavaa keskustelua ruoasta

Maa- ja metsätalousministeriö on järjestänyt yhdessä Erätauko-säätiön kanssa kestävä ruoka -aiheisia Erätauko-keskusteluita keväällä ja syksyllä 2020 sekä talvella 2021. Keskusteluiden tarkoituksena on tukea ilmastoruokaohjelman valmistelua. Tarkoituksena on käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua. Erätauko-keskustelu mahdollistaa eri lähtökohdista tulevien ihmisten tuomisen yhteen keskustelemaan tasavertaisesti ja lisäämään syvempää ymmärrystä keskustelun aiheesta, toisista ihmisistä sekä itsestään. Tavoitteena on myös tavoittaa osapuolia, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet ilmastoruoka-aiheisiin keskusteluihin.

Käydyt keskustelut ovat osoittautuneet onnistuneeksi tavaksi käydä keskustelua kestävästä ruuasta ja ruokamuutoksesta. Erätauko-menetelmä mahdollisti kansalaisten osallistamisen ja heidän kuulemisensa mielekkäällä tavalla sekä tavoitti myös heitä, jotka eivät yleensä osallistuisi aiheeseen liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Lue raportti

Ilmastotyöstä suomalaisen ruokaketjun menestystekijä

Ruoka-ala on Suomen ensimmäinen toimiala, jossa koko arvoketjun toimijat raaka-aineen tuotannosta kuluttajarajapintaan ovat määritelleet toimenpiteet päästötavoitteiden saavuttamiseksi. Ilmastotiekarttansa 7.10. esitelleiden ruoka-alan toimijoiden mukaan Suomella on mahdollisuus tehdä hiilineutraaliudesta itselleen menestystekijä, joka nostaa suomalaisen ruoan arvostusta.

Helsingissä 7.10. järjestetyssä webinaarissa tiekarttansa esittelivät Elintarviketeollisuusliitto ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf sekä Päivittäistavarakauppa ry PTY.

Hallitusohjelman mukaisesti alan toimijoiden yhteistyössä laatimien tiekarttojen rinnalla ruoka-alan päästövähennyksiä tukevat maa- ja metsätalousministeriössä valmisteltava ilmastoruokaohjelma ja maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus.

Ajankohtaista

Tilaa tästä linkistä ilmastoruokaohjelman uutiskirje!

Katso myös

Lisätietoja

Hanna Mattila, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162401  


Anna Salminen, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162002