Programmet för klimatvänlig mat

Jord- och skogsbruksministeriet bereder i enlighet med regeringsprogrammet ett program för klimatvänlig mat som syftar till att stödja samhällets omställning till ett klimatsäkert livsmedelssystem. Projektet inleddes i början av 2020.

I ett klimatsäkert livsmedelssystem beaktas alla aspekter av hållbarhet: social, ekonomisk, kulturell och ekologisk hållbarhet. Programmet stöder Finlands regerings mål om att Finland ska bli klimatneutralt före 2035.

Aktuellt

Programmet för klimatvänlig mat har kickoff den 6 februari 2020: Följ evenemanget fr.o.m. kl. 12.30 på adressen https://mmm.videosync.fi/2020-02-06-sk6l-kuml och i sociala medier med hashtaggen #ilmastoruoka

Klimatvänlig matproduktion och -konsumtion

Ett hållbart matsystem grundar sig på en lönsam livsmedelsproduktion och ansvarsfull konsumtion. Genom att förbättra produktionens hållbarhet på ett övergripande sätt är det också möjligt att nå bättre lönsamhet.

Klimatförändringen är en stor utmaning för matproduktionen. Anpassningen till och bekämpningen av klimatförändringen ska beaktas i alla skeden i vårt matsystem.

En klimatvänlig matproduktion är energi- och materialeffektiv och dess utsläpp per liter och kilo är så små som möjligt.

Klimatvänlig konsumtion innebär att man äter hållbart producerad grönsaksbaserad mat och undviker matspill.

Steg mot klimatvänligare mat

Målet för lantbrukets klimatprogram ”Steg mot klimatvänligare mat” som jord- och skogsbruksministeriet tagit fram är att förbättra det finska matsystemets hållbarhet.

I klimatprogrammet presenteras 76 åtgärder som förbättrar anpassningen till och/eller bekämpningen av klimatförändringen inom matproduktionen och -konsumtionen. Valet av åtgärder bygger på de nyaste forskningsresultaten och de olika matsystemexperternas synpunkter.


De viktigaste åtgärderna i klimatprogrammet för lantbruk:

  1. Bindning av kol i jordmånen
  2. Insatser i samband med att använda torvmarker
  3. Växtförädling
  4. Växtskydd och djurhälsa och bekämpning av invasiva främmande arter
  5. Gödselhantering och preciserad kvävegödsling
  6. Energieffektivitet samt alstring och förbrukning av förnybar energi
  7. Minskning av matspill i hela matsystemet
  8. Kostförändringar i en mer vegetarisk riktning

 

Se också

Publikation Lantbrukets klimatprogram ”Steg mot klimatvänligare mat”

Lisätietoja

Birgitta Vainio-Mattila, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162346  


Hanna Mattila, Neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162402