FI SV EN

Den investerande gården

Jordbrukets struktur förändras och det ställs nya krav på produktionen. Därför är det nödvändigt att investera i bland annat nya moderna och större produktionsbyggnader eller att grundligt renovera gamla produktionsbyggnader så att de motsvarar de nutida kraven. Dessutom är det nödvändigt att införa moderna metoder och teknologier. Lantbruksproduktionen måste också på ett bättre sätt än tidigare kunna möta de förändringar som sker i konsumenternas beteende. Det är möjligt att få investeringsstöd för investeringar i produktionen på gårdsbruksenheter. Investeringsstödet kan beviljas antingen som understöd, räntestöd i anslutning till lån, statsborgen eller som en kombination av dessa.

Det ställs villkor för att investeringsstödet ska beviljas. Villkoren gäller bland annat stödtagarens yrkesskicklighet, arten av den verksamhet som stöds samt den ekonomiska lönsamheten. När villkoren för stödet uppfylls kan stöd beviljas till exempel för investeringar i produktionsbyggnader eller investeringar som förbättrar produktionens hållbarhet, såsom förbättring av vattenhushållningen på åkrar. Stödet riktas också till investeringar som främjar effektivisering av gårdarnas energianvändning och produktion av förnybar energi samt till investeringar som förbättrar miljön, djurens välbefinnande och arbetsmiljön. Närmare information om stödets villkor, stödobjekt och stödnivåer finns på livsmedelsverkets webbplats

Det lönar sig att börja planera investeringen i god tid och det är bra att reservera tillräckligt med tid för den. I synnerhet i fråga om större investeringar lönar det sig att redan i ett tidigt involvera utomstående experter, såsom finansiärer och investeringsplanerare, i planeringen. Utomstående experter kan bistå företagaren till exempel i att överväga hur väl olika investeringsalternativ går att genomföra, hur de inverkar på lönsamheten i företagets verksamhet och på företagets likviditet. Det är bra att undersöka de frågor som nämns ovan redan när projektet inleds.

Vid planeringen av investeringar är det också möjligt att utnyttja andra åtgärder i landsbygdsprogrammet. Till exempel tjänsten Råd erbjuder rådgivning i planeringen av investeringar. Mera information om jordbruksrådgivning (Råd 2020) finns på livsmedelsverkets webbplats.

De investeringar som stöds väljs ut genom ett urvalsförfarande. När valet görs fästs det bland annat uppmärksamhet vid vilka konsekvenser investeringen har i förhållande till gårdens lönsamhet och konkurrenskraft, frågor som gäller djurens välbefinnande, miljön och produktionshygienen samt arbetarskyddet och välbefinnandet i arbetet.
 

Lisätietoja

Sanna Koivumäki, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö Puhelin:0295162437   Sähköpostiosoite: