Selvitykset, arvioinnit ja esitteet

Saaristoasian neuvottelukunta toimeenpanee useita selvitys- ja kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on tukea saaristopolitiikan onnistunutta toteutusta niin alueellisella kuin paikallisella tasolla. Selvitysten lisäksi saaristoasian neuvottelukunta on julkaissut esitteen Suomi – saarten ja vetten maa, joka on käännetty yhdeksälle eri kielelle. Saaristopolitiikan juhlavuoden (2018) kunniaksi on laadittu saaristopolitiikan historiikki. Alla on tarkempaa tietoa käynnissä olevista sekä viimeaikaisemmista selvityksistä. 

Käynnissä olevat selvitykset

Saariselvitys 2018

Hankkeen tavoitteena on tuottaa valtakunnallinen ilman kiinteää tieyhteyttä olevia kokoaikaisesti (ns. vakinaisen asumisen saaret) ja osa-aikaisesti (ns. vapaa-ajan asumisen saaret) asuttuja saaria koskeva tiedosto. Selvitys sisältää myös itsehallintomaakunta Ahvenanmaata koskevat tiedot.

Uusimmat selvitykset

Saaristo- ja vesistöaluepolitiikat Euroopassa

Marraskuussa 2018 valmistuneen Saaristo- ja vesistöaluepolitiikat Euroopassa - selvityshankkeen tavoitteena oli luoda kuva Euroopan maiden ilman kiinteää tieyhteyttä olevien saarten, nk. vakinaisesti asuttujen saarten määrästä ja väestöstä, saaristo- ja vesistöalueiden huomioimisesta aluepolitiikassa sekä analysoida ja verrata tuloksia Suomea koskeviin vastaaviin tietoihin ja tehdä kehittämissuosituksia EU:n seuraavaa ohjelmakautta varten. Selvitys osoittaa, että Suomella Euroopan suurimpiin kuuluvana saaristo- ja vesistömaana on eurooppalaisittain kehittynyt lakiin perustuva saaristopolitiikka.

Saaristopolitiikan arviointi

Marraskuussa 2018 valmistuneessa arviointiraportissa arvioidaan saaristopolitiikan toteuttamista aina saaristolain voimaanastumisen ajoista alkaen. Arvioinnin painopiste on kuitenkin lähimenneisyydessä ja käynnissä olevan saaristopolitiikan toteutuksessa. Arvioinnin tavoitteena onkin tukea voimassa olevan valtakunnallisen saaristo-ohjelman toteuttamista ja sekä pohjustaa tulevien kausien ja ohjelmien valmistelua. Arvioinnissa on esitetty näkemyksiä ja tulkintoja siitä, miten saaristopolitiikkaa tulisi kehittää ja painottaa, jotta se pystyy paremmin vastaamaan muuttuneeseen toimintaympäristöön. 

Jakamistalous saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden mahdollisuutena

Elokuussa 2018 valmistuneen selvityksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko ja missä asioissa jakamistaloudesta saada hyötyjä aluekehitykselle saaristo-, rannikko- ja vesistöalueilla. Selvityksen mukaan saaristo-, rannikko- ja vesistöalueilla on erinomaiset mahdollisuudet hyötyä jakamistaloudesta. Vapaata hyödynnettävää rakennus-, vene-, kone-, työvoima- ja muuta kapasiteettia on paljon. Jakamistaloudesta kiinnostuneiden määrä on jo nyt suuri. 

Saaristo- ja vesistömatkailun hyvät tuotteet

Toukokuussa 2018 valmistuneen selvityksen tarkoituksena oli etsiä, analysoida ja nostaa esiin Suomen ja valittujen ulkomaiden saaristo-, rannikkoa- ja vesistömatkailun toteutettuja tai suunnitteilla olevia parhaita tuotteita. Selityksen loppuraportti sisältää 80 hyvän matkailutuotteen ja 16 toimintatavan esittelyn. Selvitys osoitti, että Suomen vesistöalueiden matkailullisessa kehittämisessä on tarjolla hyvin paljon erilaisia mahdollisuuksia. 

Viime vuosien aikana toteutettuja selvityksiä

Nuoret aikuiset mökkiläisinä 2030 -selvitys
Suomen saaristo- ja vesistömatkailusta eurooppalainen vetovoimatekijä -selvitys (2017)
Mökkibarometri 2016 PDF 2,5MB 
Kalamarkkinatapahtumien kehittäminen -selvitys (2016) PDF 2,8MB 
Saaristoaluekriteerit -selvitys (2016) PDF 524kB 
Tonttien tarjonta ja kysyntä sekä rakentamispolitiikka saaristokuntien ja saaristo-osakuntien ilman kiinteää tieyhteyttä olevassa saaristossa, TEM raportteja, 19/2013
Lumen ja jään hyödyntäminen matkailussa Suomessa ja muissa maissa PDF 5,5MB , TEM raportteja, 10/2011
Loma-asumisen taloudelliset ja tyollisyysvaikutukset uusin PDF 206kB , TEM raportteja, 21/2011

 

Esitteet ja muut julkaisut

Finland – Land of Islands and Waters PDF
Finlandia – El país de las islas y el agua PDF
Suomi – Saarten ja vetten maa (kiina) PDF
Finlande – Pays des îles et des eaux PDF
Finland – Öarnas och sjöarnas land PDF
Finnland – Land der Inseln und Gewässer PDF
Финляндия – Страна островов и водоёмов PDF

Lisätietoja

Elina Auri, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162041