Metsäkysymykset kansainvälisessä luonnonvarapolitiikassa

Kansainvälinen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkosto järjesti 3.10.2019 tilaisuuden "Toimenpiteet maailman metsien pelastamiseksi ja maaperän köyhtymisen ehkäisemiseksi".

Maankäyttösektorilla on merkittävä rooli ilmaston lämpenemisessä, aavikoitumisessa ja elinympäristöjen köyhtymisessä. Euroopan komission tutkimuskeskuksen vuoden 2018 raportin mukaan maa-alueista on maailmanlaajuisesti jo nyt köyhtynyt 75 prosenttia ja yli 90 prosenttia on vaarassa köyhtyä vuoteen 2050 mennessä. Tuoreen maankäyttöä koskevan IPCC-raportin mukaan maaperän köyhtymisellä on selvä yhteys muun muassa ruokaturvaan ja pakolaisuuteen.

Euroopan komissio antoi 23.7.2019 tiedonannon toimenpiteistä, joiden avulla EU pyrkii lisäämään toimia kestävän metsätalouden, metsittämisen, metsien suojelun ja ennallistamisen vahvistamiseksi. Tiedonannon päätavoitteena on vähentää EU:n vaikutuksia globaaliin metsäkatoon kehittämällä esimerkiksi elintarvikkeiden tuotantoketjuja, jotka eivät aiheuttaisi metsäkatoa. Lisäksi on tarkoitus ottaa metsien kestävää käyttöä ja suojelua koskevat toimet vahvemmin mukaan kehitysyhteistyöhön, rahoitukseen ja osaksi kansainvälisiä sopimuksia. Suomen tavoitteena on edistää kansainvälisen metsätiedonannon mukaisten toimenpiteiden käynnistämistä EU-puheenjohtajakaudellaan.

Tilaisuudessa kuultiin myös tuoreet kuulumiset syyskuussa 2019 järjestetystä YK:n aavikoitumissopimuksen osapuolikokouksesta New Delhistä.

Tilaisuuden ohjelma

Alustukset:

YK:n aavikoitumissopimus 25 vuotta. Mitä tämä merkitsee Suomelle? Vesa Kaarakka, ulkoministeriö

Komission tiedonanto maailman metsistä Teemu Seppä, maa- ja metsätalousministeriö

Pelastaako kehityspolitiikka maailman metsät ja maaperän? Riitta Oksanen, ulkoministeriö

Kuinka parantaa tietopohjaa maailman metsävaroista? Anssi Pekkarinen, FAO

Lisätiedot: erityisasiantuntija Elina Ojala puh. 0295 162 111

Muualla palvelussamme

Yleistä kansainvälisistä ja EU:n metsäpoliittisista prosesseista
Kansainvälinen metsäpolitiikka
YK:n metsäfoorumi (UNFF)
Euroopan metsäministerikonferenssit eli FOREST EUROPE -prosessi
EU:n metsäasiat
Pohjoismaiden ja Itämeren maiden metsäyhteistyö
Kahdenvälinen metsäyhteistyö