Metsäkysymykset kansainvälisessä luonnonvarapolitiikassa

Metsien merkitys on merkittävä kansainvälisessä politiikassa ja kestävän kehityksen edistämisessä. Niin YKn kestävän kehityksen tavoitteet kuin globaalit metsätavoitteetkin haastavat toimijoita uudenlaisiin ratkaisuihin metsien kestävän hoidon ja käytön kestävyyden parantamiseksi. Suomi on Euroopan metsäisin maa ja suomalaisella osaamisella on paljon tarjottavaa metsiin, ilmastonmuutokseen ja energiaan liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi.

Muualla palvelussamme
Kansainvälinen metsäpolitiikka
EU:n metsäasiat
FOREST EUROPE - Euroopan metsäministerikonferenssit
YK:n metsäfoorumi
Pohjoismaiden ja Itämeren maiden metsäyhteistyö
Kahdenvälinen metsäyhteistyö