Metsä-vesi-ruoka-energia nexus kansainvälisessä luonnonvarapoliitikassa

Metsä, vesi ja ruoka ja energia linkittyvät toisiinsa monilla eri tavoilla - latinaksi nexus tulee verbistä nexere, sitoa yhteen. Näiden luonnonvarojen hallinnassa on kysymys siitä, että yhden sektorin muutokset vaikuttavat muihin sektoreihin. Kytkennät eivät ole staattisia, vaan niissä tapahtuu muutoksia, joiden vaikutukset muissa sektoreissa voivat olla positiivisia (synergistisiä) tai negatiivisia, haittoja aiheuttavia.

Helsingissä Säätytalolla pidetyssä kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston tilaisuudessa 28.3.2018 tavoitteena oli lisätä ymmärrystä metsä-vesi-ruoka-energia -nexuksesta sekä sen soveltamisesta kv. luonnonvarapolitiikassa sekä määrittää Suomen tavoitteita ja mahdollisia toimintalinjauksia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ristiin kytkentöjen vahvistamiseksi kansainvälisessä luonnonvarapolitiikassa.

Tilaisuudessa kuultiin useita eri alustuksia, jotka ulottuivat johdatuksesta metsä-, vesi-, ruoka- ja energiasektoreiden keskinäisistä riippuvuuksista energiayhtiön näkökulmaan. Alustajina toimivat maa- ja metsätalousministeriön, ulkoministeriön, ympäristöministeriön, FAO:n, Finnfundin, Aalto-yliopiston, Fortumin ja WWF:n edustajat.

Tilaisuudessa todettiin, kuinka Suomella on vaikutusmahdollisuuksia kansainvälisessä luonnonvarapolitiikassa, joita ei ole vielä hyödynnetty täysimääräisesti. Suomen mahdollisia vaikuttamiskeinoja ovat mm. esimerkkien tarjoaminen eri toimijoiden välisestä hyvästä yhteistyöstä, josta hyvänä esimerkkinä on kestävän kehityksen tavoitteiden määrittely. Myös tärkeissä kansainvälisissä prosesseissa kannustetaan aktiivisuuteen kuten osapuolisopimuksissa, EU-kantoja valmisteltaessa sekä toiminnassa YK:ssa ja muissa kansainvälisissä elimissä ja johtokunnissa.

Tilaisuuden lopussa sovittiin, että nexus-ajattelutapaa tullaan jatkovalmistelemaan ja edesauttamaan nexus-toimintatavan mukaan ottamista esim. FAO:n toimintaan ja YK kestävän kehityksen agendan työtä varten.

Tilaisuuden materiaali

Tilaisuuden ohjelma

Tilaisuuden puheenjohtaja Jaana Husu-Kallion avauspuheenvuoroon liityvä esitys 

Johdatus metsä-, vesi-, ruoka- ja energiasektoreiden keskinäisiin riippuvuuksiin ja niihin vaikuttaviin muutosajureihin (esitys PowerPoint-muodossa); Seppo Rekolainen, maa- ja metsätalousministeriö 

Alustukset

a. Kestävän kehityksen tavoitteiden linkityksen huomioonottaminen Suomen kehityspolitiikassa; Henri Horn, ulkoministeriö

b. Synergioiden vahvistaminen kansainvälisissä ympäristöprosesseissa (esitys PowerPoint -muodossa); Tita Korvenoja, ympäristöministeriö

c. Fokuksena ruokaturva – miten nexus näkyy FAO:n työssä? (esitys PowerPoint-muodossa); Aulikki Hulmi, Suomen Rooman suurlähetystö

d. Luonnonvaranexus Finnfundin toiminnassa (esitys PowerPoint-muodossa); Karoliina Lindroos, Finnfund

e. Nexusta kaikkialla? Näkökulmia kytköksiin tutkimusmaailmasta; Marko Keskinen, Aalto-yliopisto

f. Energiayhtiön näkökulma: Metsä ja vesi osana Nexusta (esitys PowerPoint-muodossa); Esa Hyvärinen, Fortum

g. Metsä-vesi-ruoka-energia nexus kehitysyhteistyön ytimessä (esitys PowerPoint-muodossa); Anne Tarvainen, WWF Suomi