FI SV EN

Sopeutumissuunnitelman seurantaryhmä

Maa- ja metsätalousministeriö asetti kesäkuussa 2015 laajan, poikkihallinnollisen seurantaryhmän koordinoimaan Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022:n toimeenpanoa. Seurantaryhmän kokoonpanoa on sen jälkeen uusittu kahdella eri asettamispäätöksellä. Huhtikuussa 2020 asetetun seurantaryhmän toimikausi kestää vuoden 2022 loppuun.

Seurantaryhmän tehtävänä on seurata sopeutumissuunnitelman toimeenpanoa ja vahvistaa kansallisten viranomaisten ja eri sektoreiden välistä yhteistyötä sopeutumista koskevissa kysymyksissä. Seurantaryhmä koordinoi suunnitelman toimeenpanoa mm.

  • edistämällä valtion viranomaisten ja eri toimialojen sopeutumiseen liittyvää yhteistyötä
  • tunnistamalla sopeutumiseen liittyviä tutkimustarpeita ja tekemällä ehdotuksia tutkimuksen kehittämiseksi
  • edistämällä tutkimustiedon käytäntöön soveltamista ja ohjaamalla sopeutumista palvelevia hankkeita
  • edistämällä viestintää sekä tietämystä sopeutumisesta
  • tukemalla EU:n sopeutumisstrategian toimeenpanoa Suomessa sekä EU-asioihin liittyvää kansallisten linjausten valmistelua 
  • seuraamalla ja raportoimalla sopeutumissuunnitelman toteutumista sekä edistämällä sopeutumistoimien vaikuttavuuden arviointia
  • antamalla osaltaan eväitä seuraavan sopeutumissuunnitelman valmisteluun.

Ryhmän jäsenet ja heidän varajäsenensä edustavat laajasti eri ministeriöitä, viranomaisia, kansallisia ja paikallisia toimijoita sekä tutkimuslaitoksia, joilla on keskeistä asiantuntemusta sopeutumiskysymyksiin liittyen.

(Kuva organisaatioista)

Seurantaryhmän asettamispäätös 20.4.2020

Lisätietoja

Karoliina Pilli-Sihvola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162100