Kansallisen sopeutumissuunnitelman laatiminen ja arviointi

Vuonna 2005 valmistunnutta Kansallista sopeutumisstrategiaa päivitettiin Kansallisella ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmalla vuonna 2014. Vuoteen 2022 ulottuvan sopeutumissuunnitelman valmistelussa on hyödynnetty kokemuksia aiemman strategian toimeenpanosta, sopeutumistutkimuksissa saatua uutta tietoa sekä otettu huomioon EU:n sopeutumisstrategian linjaukset. Uudistamista valmisteltiin maa- ja metsätalousministeriön asettamassa koordinointiryhmässä, johon kuului ministeriöiden, tutkimuslaitosten sekä alueellisten toimijoiden edustajia.

 

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 PDF (2014)

Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia PDF (2005)

 

Kansallisen sopeutumisstrategian arvioinnit

Ilmastonmuutoksen kansallisesta sopeutumisstrategiasta tehtiin laajempi, sopeutumissuunnitelman laatimisen taustaksi arviointi joulukuussa 2013 sekä toimeenpanon arviointi 2009.

Kansallisen ilmastonmuutoksen sopeutumisen uusin arviointikierros on käynnissä vuonna 2018. Arvioinnin toteuttavat Suomen ympäristökeskus (SYKE), Luonnonvarakeskus (Luke) ja Tapio.

Vuoden 2013 arviointiraportissa annetaan myös suosituksia sopeutumisstrategian päivitykselle. 

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi 2013

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian toimeenpanon arviointi 2009

Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia

 

Kansallisen sopeutumissuunnitelman laatimisen aineistoja

Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia 2022, lausuntojen yhteenveto (30.6.2014)

Selvitys ilmastonmuutoksen haitallisista vaikutuksista ja toimialojen haavoittuvuudesta (Jocean, 2013)

Selvitys ilmastonmuutokseen sopeutumisen kansallisista ohjauskeinoista (Jocean, 2013)

Kooste sopeutumisstrategian päivitykseen liittyvän kannanottokyselyn vastauksista (10.7.2013) 

Kysely ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian päivityksestä (10.4.2013) 

Lisätietoja

Saara Lilja-Rothsten, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162060