Kansallisen sopeutumissuunnitelman laatiminen 

Kansallisella ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmalla 2022 päivitettiin vuonna 2005 valmistunut Kansallinen sopeutumisstrategia. Sopeutumissuunnitelman valmistelussa on hyödynnetty kokemuksia vuoden 2005 strategian toimeenpanosta, sopeutumistutkimuksissa saatua uutta tietoa sekä otettu huomioon EU:n sopeutumisstrategian linjaukset. Uudistamista valmisteltiin maa- ja metsätalousministeriön asettamassa koordinointiryhmässä, johon kuului ministeriöiden, tutkimuslaitosten sekä alueellisten toimijoiden edustajia.

Kansallisen sopeutumissuunnitelman laatimisen aineistoja

Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia 2022, lausuntojen yhteenveto (30.6.2014)

Seminaari ilmastonmuutoksen kansallisesta sopeutumisstrategiasta 10.4.2014 - esitykset

Selvitys ilmastonmuutoksen haitallisista vaikutuksista ja toimialojen haavoittuvuudesta (Jocean, 2013)

Selvitys ilmastonmuutokseen sopeutumisen kansallisista ohjauskeinoista (Jocean, 2013)

Keskustelutilaisuus Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian päivityksestä 29.10.2013 - esitykset

Kooste sopeutumisstrategian päivitykseen liittyvän kannanottokyselyn vastauksista (10.7.2013) 

Kysely ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian päivityksestä (10.4.2013) 

Kansallisen sopeutumisstrategian arvioinnit

Ilmastonmuutoksen kansallisesta sopeutumisstrategiasta tehtiin laajempi, sopeutumissuunnitelman laatimisen taustaksi arviointi joulukuussa 2013 sekä toimeenpanon arviointi 2009.

Kansallisen ilmastonmuutoksen sopeutumisen uusin arviointikierros on käynnissä vuonna 2018. Arvioinnin toteuttavat Suomen ympäristökeskus (SYKE), Luonnonvarakeskus (Luke) ja Tapio.

Arviointien mukaan kaikilla viidellätoista sopeutumisstrategiassa esillä olleella toimialalla on edistetty sopeutumisessa. Suurimmalla osalla toimialoista ilmastonmuutoksen vaikutukset tunnetaan vähintään suuntaa-antavasti, käytännön sopeutumistoimia on tunnistettu sekä strategiassa esitettyjä toimenpiteitä käynnistetty. Sopeutumisen tutkimusohjelmat ovat tuottaneet käytännön toimenpiteiden suunnitteluun ja toimeenpanoon soveltuvaa tietoa. 

Vuoden 2013 arviointiraportissa annetaan myös suosituksia sopeutumisstrategian päivitykselle. 

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi 2013

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian toimeenpanon arviointi 2009

Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia

Lisätietoja