Sinisen biotalouden hankepäivä 5.11.2019 

Sinisen biotalouden hankepäivä järjestettiin 5.11.2019 UM:n Pressiaulassa Helsingissä. Tilaisuudessa esiteltiin toisen hakukierroksen hankkeet, joiden yhteisenä teemana on digitalisaatio. 

Hankepäivän esitykset:

 

Digitaaliset ratkaisut ja liiketoimintakonseptit patoaltaiden sekä patojen laajan turvallisuuden varmistamisessa

Niiles Airola ja Markus Tuukkanen, Kaukointernational Oy

 

Tekoäly ja IoT- vesiriskien ja vesivarojen hallinnassa (ÄlyVesi)

Jari Silander, Suomen ympäristökeskus, Jonas Stjernberg, BVdrone Oy ja Teemu Heikkilä, Emblica Oy

 

Pohjavesien turvaaminen reaaliaikaisella seurannalla

Ilkka Miettinen (THL), Pekka Rossi (Oulun yliopisto) ja Jaakko Seppälä (EHP Environment Oy)         

 

Modernit onlinemittaukset vesiturvallisuuden varmistamiseen - nesteprosessien digitalisaatio ja koneoppiminen osana vesitalouden kehitystä

Martti Latva, Vesi-Instituutti WANDER/SAMK

 

Vesivarojen mittausten ja havainnoin digitalisaatio – uusien mittausteknologioiden älykäs hallinta

Tero Väisänen, Suomen ympäristökeskus

Lisätietoja

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö 0295162411