Vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä nyt ja tulevaisuudessa

Sinisen biotalouden kärkihankkeessa on rahoitettu rohkeita kokeilu- ja kehittämishankkeita yhteensä viidellä miljoonalla eurolla. Maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella on käynnistynyt erilaisia esimerkki‐ ja kokeiluhankkeita, joilla vauhditetaan vesialan kansainvälistymistä, vesistömatkailun uusia palvelukonsepteja, vesistöissä olevien ravinteiden ja energian hyödyntäminen sekä sinisen biotalouden digitaalisia ratkaisuja.

Maaliskuussa järjestetty sinisen biotalouden kärkihanketilaisuus kokosi yhteen kärkihankkerahoitusta saaneiden hankkeiden toteuttajia ja alan asiantuntijoita. Tilaisuudessa kuultiin asiantuntijoiden puheenvuoroja sekä hanketoimijoiden esityksiä kärkihankerahoituksella rahoitettujen hankkeiden toiminnasta, tavoitteista sekä vaikuttavuudesta. Tilaisuuden tavoitteena oli luoda tilannekatsaus sinisen biotalouden uusimpiin aluevaltauksiin sekä edistää eri toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä hankkeiden toteuttamisessa ja erityisesti tulevassa toiminnassa.

Tilaisuuden avannut maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä totesi puheessaan, että veden ja vesiluonnonvarojen varassa on paljon taloudellista toimintaa. Tämän vuoksi vesivarojen merkitys kasvaa väistämättä tulevaisuudessa niin kansallisesti kuin globaalistikin. Väestönkasvu, ilmastonmuutos ja kaupungistuminen pakottavat etsimään uusia ratkaisuja nopeasti kasvavaan veden, ruoan ja energian tarpeeseen.

Kansallisella tasolla sinisen biotalouden kehittämissuunnitelman tavoitteita on toteutettu suuntaamalla eri hallinnonalojen käytössä olevia rahoitusinstrumentteja tärkeisiin hankkeisiin sekä toteuttamalla julkisia investointeja ja niitä varten tarvittavia hankintoja uudella tavalla.

 

Sinisen biotalouden kärkihanketilaisuuden esitykset:

Teema 1. Vesialan kansainvälistyminen

Alustus: Suomen vesialan kansainvälistäminen ja viennin edistäminen: Topi Helle, toimitusjohtaja, Suomen vesifoorumi ry

Teema 2. Hyvinvointi- ja matkailu

Alustus: Puhdas luonto ja vesistöt Suomen matkailun menestyksen perustana; Kristiina Hietasaari, johtaja, Visit Finland

Teema 3. Ravinteet ja energia               

Alustus: Sininen bio- ja kiertotalous – Suomen mahdollisuudet kansainväliseen kasvuun: Ilmari Absetz, ohjelmajohtaja, Business Finland

Teema 4. Digitalisaatio

Alustus: Digitalisaatio valloittaa vesiprosesseja: Pirkko Taskinen, johtaja, AIF Water Ecosystem

Lisätietoja

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö 0295162411  


Elina Ojala, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162111