Keittiömanifesti

Pohjoismaisen keittiön julistusta vuodelta 2004 (keittiömanifestia) on ryhdytty tuoreuttamaan syksyllä 2021.

Työssä otetaan entistä enemmän huomioon ja tehdään näkyviksi ruokajärjestelmien vastuullisuuden monet osa-alueet.

Tuoreutettu julistus toimii katalyyttinä ja arvopohjana rakentavien ruokajärjestelmäkeskustelujen luomisessa.
 
Sivua täydennetään syksyn aikana.