Pohjoismaisen keittiöjulistuksen tuoreutusprosessi käynnissä - kohti rakentavaa keskustelua kestävistä ja terveyttä edistävistä ruokajärjestelmistä

Kuvituskuva.

Kuva: norden.org, Maria Albrechtsen Mortesen.

Pohjoismaisen yhteistyön ytimessä on kestävän ruokakulttuurin ja ruokajärjestelmien monipuolinen edistäminen. Uusi pohjoismainen ruoka -ohjelman aloitteesta pohjoismaisen keittiöjulistuksen tuoreutusprosessi on käynnissä. Tavoitteena on luoda rakentavan keskustelun malli pohjoismaisesta ruokakulttuurista ja sen muutosvoimista kohti kestävää elämäntapaa arvopohjana pohjoismainen keittiöjulistus.

Ruokajärjestelmien muuttaminen on Pohjoismaiden missio. Pohjoismaat haluavat edelleen vahvistaa paikkaansa ruoan vastuullisuuden edelläkävijöinä. Yksi askel kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi on kokemusten, innovaatioiden ja ratkaisujen jakaminen. Tuoreutustyössä avataan ja syvennetään ruoan arvoketjun kestävyysnäkökulmia, ja pohjoismaista keittiöjulistusta hyödynnetään yhteisenä arvopohjana. Viestintähanke tuo yhteen niin julkisen, yksityisen, kuin kolmannen sektorin toimijat sekä tutkimuksen ja koulutuksen poikkihallinnolliseen yhteistyöhön, viestintään ja verkostoitumiseen. Kehittämistyössä huomioidaan erityisesti ruoka- ja ravintola-alan nuoremman ammattilaissukupolven näkemyksiä, kokemuksia ja ideoita kestävyydestä. 

Pohjoismaista keittiötä koskeva julistus esiteltiin ja allekirjoitettiin pohjoismaisten keittiömestareiden toimesta vuonna 2004. Julistuksen avainsanoina on puhtaus, sesonki, etiikka, terveys, kestävyys ja laatu. Siitä lähtien pohjoismaisen ruokakulttuurin ja sen innovaatioiden monipuolinen edistäminen on ollut pohjoismaisen yhteistyön ytimessä. Yhteistyö, verkostoituminen, ratkaisujen jakaminen ja dialogi ovat menestyksen avaimia. 

Tänä päivänä uusi pohjoismainen ruokanäkemys on uusi normaali. Pohjoismaat kasvattavat jatkuvasti kiinnostusta mielenkiintoisena gastronomisena alueena. Ruokakasvatus on tullut osaksi opetusjärjestelmiämme, joissa lapset ja nuoret oppivat ruoan reitistä pellolta pöytään, ruoanlaitosta sekä kestävästä hyvinvoinnista, joka hyödyntää meitä kaikkia. Ruokatietoisuuden kasvu, muuttuvat ruokailutottumukset, erilaiset teot, innovaatiot ja yhteistyötavat sekä johtajuuden uudet kestävät muodot elävöittävät jatkuvasti pohjoismaista ruokakulttuuriamme ja -identiteettiämme. Yhdessä luomme osallistavia ruokajärjestelmiä rakentavalla keskustelukulttuurilla ja huomioiden kestävän kehityksen eri ulottuvuudet.

Tuoreuttamisprosessi sisältää osallistavia verkostoseminaareja, työpajoja, dialogistilaisuuksia sekä viestintää Pohjoismaissa vuosina 2021–2022.  Kehittämistyö toteutetaan laajassa, poikkihallinnollisessa verkostoyhteistyössä. Työtä koordinoi Uusi pohjoismainen ruoka -ohjelma sekä maa- ja metsätalousministeriö osana Suomen puheenjohtajuutta Pohjoismaiden ministerineuvostossa vuonna 2021. 

Vuonna 2021 järjestettiin aloituswebinaari pohjoismaisille avaintoimijoille ja fokusryhmälle 27.9.2021 Hanasaaressa. Pohjoismaisen keittiöjulistuksen tuoreutusprosessia ja rakentavan dialogin rakentumista eri toimenpiteineen edistää aktiivisesti pohjoismainen fokusryhmä koostuen 16 ruokajärjestelmän nuoremman sukupolven ammattilaisesta ja vaikuttajasta. Ryhmä vie prosessia eteenpäin eri toimenpitein syventyen ruokajärjestelmien kestävyyden eri näkökulmiin kiinnittäen pohjoismaista keittiöjulistusta arvopohjana ajankohtaiseen kontekstiin mahdollistaen rakentavaa dialogia. 

Vuonna 2022 viestitään tuoreutusprosessin edistymisestä, verkostoidutaan ja osallistetaan eri kohderyhmiä, sekä järjestetään 8 dialogitilaisuutta kaikissa pohjoismaissa. Tässä esitellään ja pilotoidaan uutta rakentavan keskustelun mallia tuoden yhteen laajasti kestävien ruokajärjestelmien edistämiseen jo sitoutuneet toimijat sekä rohkeasti uusia toimijoita keskusteluun, verkostoitumiseen ja vaikuttamiseen. Tavoitteena on koota käydyistä keskusteluista olennaiset oivallukset ja kehittämistarpeet osaksi pohjoismaisen keittiöjulistuksen tuoreutusprosessin tuloksia. Rakentavan keskustelun pilotoinnin kumppanina on Erätaukosäätiö.

Dialogitilaisuudet Pohjoismaissa 2022: 

  • Ahvenanmaa 22.3.
  • Färsaaret 8.4.
  • Suomi 25.4.
  • Tanska 2.5.
  • Islanti 9.5.
  • Ruotsi 16.5.
  • Norja 21.6.
  • Grönlanti 8/22

Pohjoismaisen keittiöjulistuksen tuoreutusprosessi ja sen oivallukset kestävien ruokajärjestelmien muutosvoimista tuodaan esille osa pohjoismaista ohjelmaa yhteiskunnallisissa keskustelutapahtumissa Pohjoismaissa kesällä 2022. Lisäksi huomioidaan yhteistyösynergioita EMBLA Nordic Food Awards sekä uusien Pohjoismaiden ravitsemussuositusten kanssa, osana Norjan puheenjohtajuusohjelmaa Pohjoismaisessa ministerineuvostossa. 

Lisätietoja 

Bettina C. Lindfors, hankejohtaja, p. 040 920 9810, bettina.c.lindfors(at)gmail.com, Uusi Pohjoismainen ruoka -ohjelma
Twitter: @BettinaLindfors @nynordiskmat

Anna Salminen, erityisasiantuntija, p. 02951 62002  anna.salminen(at)gov.fi, maa- ja metsätalousministeriö

Linkit 

Kohti rakentavaa keskustelua pohjoismaisesta ruokakulttuurista (koosteartikkeli aloituswebinaarista 27.9.2021) 

Uusi pohjoismainen ruoka – ohjelma, Pohjoismaiden ministerineuvosto 

Pohjoismainen keittiöjulistus ja syventävät artikkelit  

The must read in The Guardian (2020) 

Solution #9 New Nordic Food building a regional food identity in Solutions Menu – a Nordic guide to sustainable food policy

New Nordic Food II – final report 2010-2014

The Emergence of a new Nordic food culture  
“ … in EK-FJLS (Executive) all agreed that the New Nordic Food concept was important for Nordic co-operation and that it is one of the greatest Nordic successes in recent times.” 

New Nordic Food II – A popular movement continues – half way report 2010-2012  

Background information about New Nordic Food I-II programperiods (ruotsiksi)