Metsätalouden kannustejärjestelmä

Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä on METKA

Eduskunta on hyväksynyt kemeralle seuraajan.  Ennen metsätalouden määräaikainen kannustejärjestelmän voimaantuloa sille tulee saada komission hyväksyntä. Tavoitteena on, että metsätalouden määräaikainen kannustejärjestelmä tulisi voimaan vuoden 2024 alusta. 

Metsätalouden kannustejärjestelmän tavoitteena on edistää taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää yksityismetsien hoitoa ja käyttöä. Kannustejärjestelmään sisältyy seuraavat tuet: taimikon ja nuoren metsän hoito, terveyslannoitus, suometsän hoitosuunnitelma, suometsän vesiensuojelutoimenpiteiden ja piennarteiden tekeminen, metsätalouden tieverkosto, ympäristötuki, metsäluonnon hoito ja kulotus. Tukea voidaan myöntää myös taimikon ja nuoren metsän hoidon yhteydessä kaadetun pienpuun keräämiseen.

Nykyinen kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmä

Nykyinen kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmä (Kemera) tuli voimaan kesäkuun 2015 alusta. Laki on voimassa vuoden 2023 loppuun saakka. Kemera tukihakemus on toimitettava Suomen metsäkeskukselle viimeistään 1.10.2023.  Kemera-tukipäätöksiin liittyviä maksatuksia voidaan tehdä vielä vuonna 2026.
 

Nuoren metsän hoidon tukitasoa nousi ja ehtoja lievennettiin 1. kesäkuuta alkaen

Nuoren metsän hoitotuki nousi 1.6.2022 alkaen 450 euroon hehtaarilta, jos hoidon yhteydessä kerätään pienpuuta. Korkeampaa tukea saavat kohteet, joiden hakemus on jätetty Suomen metsäkeskukselle 1.6.2022 tai sen jälkeen.
 
Hoitotyön yhteydessä vaadittavan puuston poistuman määrävaatimus laski pohjoisessa Suomessa 1 000 rungosta 800 runkoon ja muualla Suomessa 1 500 rungosta 1 000 runkoon hehtaaria kohden. Poistettavien puiden kantoläpimittavaatimus nousi kahdesta senttimetristä kolmeen senttimetriin. Muuten tukiehdot säilyvät ennallaan.

Esitetyt muutokset merkitsivät nuoren metsän hoidon tukiehtojen ja tukitason palautumista tukijärjestelmän alkuperäiselle, vuoden 2015 säännösten mukaiselle tasolle.

 

Muualla palvelussamme

Metsätalouden uuteen METKA-kannustejärjestelmään liittyvät asetusluonnokset lausunnoille (MMM:n tiedote 14.10.2022)
Metsätalouden kannustejärjestelmä uudistuu (MMM:n tiedote 19.9.2022)
Nuoren metsän hoidon tukitasa nostetaan ja ehtoja lievennetään 1. kesäkuuta alkaen (MMM:n tiedote 12.5.2022)
Joutoalueiden metsitys
Metsätalouden tuet

Muualla verkossa

Laki metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä (71/2023)
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 29 a ja 48 §:n muuttamisesta (HE 167/2022 vp) (Eduskunta)
 

Lisätietoja

Niina Riissanen, metsäneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162339