Kirjanpainaja- ja tähtikudospistiäistuhot

Kirjanpainaja on aiheuttanut tuhoja erityisesti vanhoissa kuusikoissa Etelä-Suomessa. Kirjanpainajahyönteisten määrä onkin noussut yli riskirajojen laajalla alueella Etelä- ja Keski-Suomessa. Kannan kasvu ja sitä seuranneet tuhot ovat todennäköisesti seurausta lämpimistä, kuivista kesistä. Kirjanpainaja on myös pystynyt tuottamaan useana vuonna kaksi sukupolvea.

Kirjanpainajakuoriaiset lisääntyvät tuulen kaatamissa puissa, kuusipinoissa sekä heikkokuntoisissa pystypuissa. Hyvin runsaana esiintyessään kirjapainajat voivat käydä myös terveiden puiden kimppuun. Kirjanpainajat lähtevät parveilemaan lämpötilan noustessa noin 18 asteeseen.

Metsäntutkimuslaitos (nyk. Luonnonvarakeskus) aloitti kirjanpainajan kannanseurannan ja riskinarvioinnin keväällä 2012 Suomen metsäkeskuksen avustuksella.

Tähtikudospistiäinen on aiheuttanut ensimmäistä kertaa Suomessa laajoja tuhoja Porin Yyterin seudulla. Uusien tähtikudospistiäisen aiheuttamien tuhojen torjuntaa on tehty alueella valtion varoin vuosina 2011 ja 2012. Luonnonvarakeskus seuraa tilannetta ja tuhojen kehittymistä.

Muualla verkossa
Kirjanpainaja (Ips typographus) (Luonnonvarakeskus)
Tähtikudospistiäinen (Acantholyda posticalis) (Luonnonvarakeskus)
Kirjanpainajakannan seuranta (Suomen metsäkeskus)

 

Lisätietoja:

Tatu Torniainen, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162162   etunimi.sukunimi@mmm.fi