FI SV EN

Koronavirukseen varautuminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Maa- ja metsätalousministeriö ja ministeriön hallinnonalan virastot seuraavat tiivisti koronavirustilannetta. Ministeriöllä ja virastoilla on valmius reagoida nopeasti, mikäli tilanne näin vaatii esimerkiksi elintarvike- tai vesihuollossa.

Maa- ja metsätalousministeriön kausityöohjeet poistuvat käytöstä

Maa- ja metsätalousministeriön 1.3.2022 antamaa ohjetta ”Alkutuotannon kausityövoiman turvallinen maahantulo -ohjeistus työnantajille” ei ole enää 1.7.2022 lähtien tarpeen noudattaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päivittänyt koronaan liittyvät hygieniaohjeet, joita sen sijaan on noudatettava.

THL:n uutinen hygieniaohjeiden päivityksestä 30.6.2022

Lisäksi Suomen ulkorajaliikenteessä ei ole enää koronarajoituksia 1.7.2022 alkaen (Rajavartiolaitoksen tiedote 20.6.2022). Lomaketta työntekijän maahantulon välttämättömyydestä ei ole enää tarpeen täyttää alkutuotannon kausityöntekijän maahan saapumisen yhteydessä. 

Katso myös

Elintarviketurvallisuudesta huolehdittava ruoan noutomyynnissä ja kuljetuksessa

Ruokavirasto muistuttaa antamassaan ohjeistuksessa erityisesti siitä, että ruoan myynnissä ja kuljetuksessa on huolehdittava elintarvikkeiden turvallisuudesta ja kuluttajan riittävästä tiedonsaannista.

Ruokavirasto ohjeistaa toimia ruokaketjun toiminnan varmistamiseksi

Korona-epidemian vuoksi syntyneiden poikkeusolojen vuoksi annettu ohjeistus koskee elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, kasvintuotannon, maaseudun kehittämistukien ja maataloustukien valvontaa. Tarkoituksena on turvata toimintojen jatkuvuus.

Ohjeistus koskee sekä Ruokaviraston omia tarkastuksia että viraston ohjaamia tarkastuksia, joita tekevät kunnat, ELY-keskukset ja aluehallintovirastot. Lähtökohtana on, että koronatilanteen aiheuttamissa poikkeusoloissa viranomaiset tekevät vain välttämättömiä ja kiireellisiä tarkastuskäyntejä. Erityisesti maatiloille kohdistuvia käyntejä rajoitetaan. Tarkastustoiminnassa suositaan asiakirjatarkastuksia tai etäyhteyksien käyttöä silloin, kun se on mahdollista.

Maanmittauslaitos ja Suomen metsäkeskus

Tarkista aukiolotiedot: Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelun aukiolotiedot ja palvelupisteiden käyntiosoitteet

Katso myös: Lisätietoja poikkeuskäytänteistä

Metsäkeskuksen koronaohjeet: Metsäkeskuksen verkkosivut.

Lisätietoja koronaviruksesta löytyy mm. oheisista linkeistä:

Katso myös

Sivua täydennetään tarvittaessa.

MMM:n tiedotteita ja uutisia koronaviruksesta

Maa- ja metsätalousministeriön kausityöohjeet poistuvat käytöstä

Ministry of Agriculture and Forestry
Tiedote 1.7.2022 10.06

Ukrainan tilanne huolestuttava – kausityöntekijöiden tarve edellisvuosien kaltainen

Ministry of Agriculture and Forestry
Tiedote 2.3.2022 13.34

Kalatalouden yritysten väliaikaiselle tuelle jatkoa

Ministry of Agriculture and Forestry
Uutinen 2.7.2021 9.02

Maatalouden alkutuotannon ja maaseudun yritysten väliaikaiselle tuelle jatkoa

Ministry of Agriculture and Forestry
Tiedote 17.6.2021 13.44

Ohjeet alkutuotannon kausityövoiman terveysturvallisesta maahantulosta ovat valmistuneet

Ministry of Agriculture and Forestry
Tiedote 9.3.2021 15.35

Ohjeistus alkutuotannon kausityövoiman turvallisesta maahantulosta on valmistunut

Ministry of Agriculture and Forestry
Uutinen 16.2.2021 14.29

Maatalouden alkutuotannon väliaikaiselle tuelle uudet ehdot ja enemmän rahoitusta

Ministry of Agriculture and Forestry
Tiedote 29.10.2020 14.08

EU:n maatalousministerit kannattivat alkuperämerkintöjen laajentamista

Ministry of Agriculture and Forestry
1.9.2020 20.55

EU:n maatalousministerit keskustelevat koronaviruskriisin opeista

Ministry of Agriculture and Forestry
28.8.2020 18.33

Blogi: Uusi tasapainotila koronakevään jälkeen?

Ministry of Agriculture and Forestry
20.7.2020 12.17

EU:n maatalous- ja kalastusministerit esittivät lisätoimia ruokasektorin tukemiseksi

Ministry of Agriculture and Forestry
Tiedote 13.5.2020 19.39

Maatalous- ja kalastusministerit keskustelevat videokokouksessa EU:n koronatoimista

Ministry of Agriculture and Forestry
Tiedote 12.5.2020 10.09

Ruokaviraston virologian laboratoriot analysoivat koronavirusnäytteitä

Ministry of Agriculture and Forestry
Uutinen 11.5.2020 15.58

Blogi: Talouselämää koronan varjossa

Ministry of Agriculture and Forestry
Uutinen 11.5.2020 12.04