Julkaisut ja materiaalit

 

Selvitykset, arvioinnit ja esitteet

Mäkinen K., Sorvali J., Lipsanen A., Hildén M. (2019) Maa- ja metsätalousministeriö. Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2022 toimeenpanon väliarviointi

Gaia Consulting Oy (2018). Report of the 1st Arctic Resilience Forum, 10-11 September 2018 in Rovaniemi, Finland

Maa- ja metsätalousministeriö (2014). Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 

Maatalouden ilmasto-ohjelma - Askel kohti ilmastoystävällistä ruokaa 8/2014

Ministry of Agriculture and Forestry (2014). Climate Programme for Finnish Agriculture – Steps towards Climate Friendly Food. Publication 8/2014.

Maa- ja metsätalousministeriö (2013). Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi Helsinki 2013, Työryhmämuistio.

Sorvali, J. (2013).Ilmastonmuutokseen sopeutumisen kansalliset ohjauskeinot. 

Sorvali, J.(2013). Ilmastonmuutoksen haitalliset vaikutukset ja toimialojen haavoittuvuus. 

Ympäristöministeriö (2013). Ympäristöministeriön hallinnonalan sopeutumisohjelman
arviointi.

Maa- ja metsätalousministeriö (2011). Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta eri toimialoilla.

Maa- ja metsätalousministeriö (2011). Maa- ja metsätalousministeriön ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimintaohjelma 2011-2015 - Huoltovarmuutta, kestävää kilpailukykyä ja riskinhallintaa

Maa- ja metsätalousministeriö (2009). Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstartegian arviointi. 

Maa- ja metsätalousministeriö (2009). Ilmastonmuutokseen sopeutuminen -esite.

Maa- ja metsätalousministeriö (2005). Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia. 

Hankkeet ja materiaalit

Tarkastele yritystoimintasi ilmastokestävyyttä. (Tapio, 2017)

Sopeutumisen tila (2017): Ilmastokestävyyden tarkastelut maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla. Luonnonvarakeskuksen julkaisu

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen indikaattorit seurannan työkaluna. Tapion raportteja nro 17 (2017)

Ilmastonmuutoksen riskit, kustannukset ja vastuut: tapaustarkastelussa sato- ja tulvavahingot. Ilmastopaneelin raportti 2/2016

ELASTINEN (Ennakoiva lyhyen aikavälin sää-, talous- ja ilmastoriskien hallitseminen) loppuraportti

BILKE (Biotalouden keinoin kohti ilmastokestävyyttä)

SIETO (Sää- ja ilmastoriskien arviointi- ja toimintamallit)

Ilmastokestävyyden työkalut: julkiselle sektorille (Prezi) ja yrityksille (Prezi)

Sopeutumisen seurantakehikko 

Strategiat ja tomintaohjelmat

Maa- ja metsätalousministeriön ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimintaohjelma 2011-2015 - Huoltovarmuutta, kestävää kilpailukykyä ja riskinhallintaa

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ympäristöhallinnossa

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009-2020

Puolustusvoimien energia- ja ilmasto-ohjelma

Kuntien sopeutuminen ilmastonmuutokseen

Muualla verkossa 

Ilmasto-opas.fi 

European Climate Adaptation platform (Climate-ADAPT)

YK:n Ilmastosopimus, sopeutuminen

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen EU:ssa

Suomen kansallinen riskiarvio 2015 ​ 

Klimaatti -verkkolehti 

Ilmastonmuutos - vaikutukset ja hallinta (FICCA) -tutkimusohjelma