Kansallinen sopeutumisstrategia 2005

Suomi oli yksi ensimmäisistä maista, joissa laadittiin kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategia. Kyseinen strategia valmistui vuonna 2005, ja sen valmisteluun osallistui lukuisten ministeriöiden lisäksi valtion tutkimuslaitoksia, tutkijoita sekä eri toimialojen edustajia. Strategiassa arvioitiin Suomen kykyä sopeutua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin sekä esitettiin toimenpiteitä sopeutumisen parantamiseksi. Kansallista sopeutumisstrategiaa päivitettiin vuonna 2014 Kansallisella ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmalla. 

Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia (2005) 

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian toimeenpanon väliarviointi laadittiin 2009. Laajempi arviointi sopeutumisstrategiasta tehtiin 2013 ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman laatimisen taustaksi.

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi 2013
Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian toimeenpanon väliarviointi 2009
 

Lisätietoja

Karoliina Pilli-Sihvola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162100