Kansallinen sopeutumisstrategia 2005

Suomi oli yksi ensimmäisistä maista, joissa laadittiin kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategia. Kyseinen strategia valmistui vuonna 2005, ja sen valmisteluun osallistui lukuisten ministeriöiden lisäksi valtion tutkimuslaitoksia, tutkijoita sekä eri toimialojen edustajia. Strategiassa arvioitiin Suomen kykyä sopeutua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin sekä esitettiin toimenpiteitä sopeutumisen parantamiseksi. Kansallista sopeutumisstrategiaa päivitettiin vuonna 2014 Kansallisella ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmalla. 

Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia (2005) 

Ilmastonmuutoksen kansallisesta sopeutumisstrategiasta tehtiin joulukuussa 2013 laajempi arviointi ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman laatimisen taustaksi sekä toimeenpanon arviointi 2009.

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi 2013
Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian toimeenpanon arviointi 2009
 

Lisätietoja

Kirsi Mäkinen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162104