Kansallisen sopeutumissuunnitelman laatiminen

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma on laadittu vuonna 2005 valmistuneen Kansallisen sopeutumisstrategian jatkoksi. Vuoteen 2022 ulottuvan sopeutumissuunnitelman valmistelussa on hyödynnetty kokemuksia aiemman strategian toimeenpanosta, sopeutumistutkimuksissa saatua uutta tietoa sekä otettu huomioon EU:n sopeutumisstrategian linjaukset. Uudistamista valmisteltiin maa- ja metsätalousministeriön asettamassa koordinointiryhmässä, johon kuului ministeriöiden, tutkimuslaitosten sekä alueellisten toimijoiden edustajia.

Kansallisen sopeutumissuunnitelman laatimisen aineistoja

Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia 2022, lausuntojen yhteenveto (30.6.2014)
Selvitys ilmastonmuutoksen haitallisista vaikutuksista ja toimialojen haavoittuvuudesta (Jocean, 2013)
Selvitys ilmastonmuutokseen sopeutumisen kansallisista ohjauskeinoista (Jocean, 2013)
Kooste sopeutumisstrategian päivitykseen liittyvän kannanottokyselyn vastauksista (10.7.2013)
Kysely ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian päivityksestä (10.4.2013) 
 

Lisätietoja

Kirsi Mäkinen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162104