Kansallisen sopeutumissuunnitelman 2022 laatiminen

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 laadittiin vuonna 2005 valmistuneen Kansallisen sopeutumisstrategian jatkoksi. Sopeutumissuunnitelman valmistelussa hyödynnettiin kokemuksia aiemman strategian toimeenpanosta, sopeutumistutkimuksissa saatua uutta tietoa sekä otettiin huomioon EU:n sopeutumisstrategian linjaukset. Uudistus valmisteltiin maa- ja metsätalousministeriön asettamassa koordinointiryhmässä, johon kuului ministeriöiden, tutkimuslaitosten sekä alueellisten toimijoiden edustajia.

Kansallisen sopeutumissuunnitelman laatimisen aineistoja

Lisätietoja

Karoliina Pilli-Sihvola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162100