Maa- ja metsätalousministeriön lausunto sote- ja maakuntalaeista


Maa- ja metsätalousministeriö on antanut lausunnon sote- ja maakuntalakien luonnoksista. Lausuntoa pyysivät sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö. 

Maa- ja metsätalousministeriön lausunto hallituksen esitysluonnoksesta 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
vanhempi hallitussihteeri Jarno Virta, p. 0295 16 2105, s-posti etunimi.sukunimi(at)mmm.fi  [jarno.virta]
neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola, 0295 16 2264, s-posti etunimi.sukunimi(at)mmm.fi  [sanna.sihvola] 
neuvotteleva virkamies Leena Westerholm, p. 0295 16 2164, s-posti etunimi.sukunimi(at)mmm.fi [leena.westerholm]