Eläinlääkintähuolto

Eläinlääkintähuoltolain nimi muutetaan laiksi eläinlääkäripalveluista, sillä nykyisen eläinlääkintähuoltolain valvontaa koskevat säännökset siirretään sektorilakeihin. Julkisia palveluja mitoitettaessa on otettava huomioon yksityisten eläinlääkäripalveluiden tuottajien alueella tarjoamat palvelut. Peruseläinlääkäripalvelua ei tarvitse järjestää muita kotieläimiä kuin hyötyeläimiä varten, jos palvelua on alueella muutoinkin saatavilla.

Nykyinen eläinlääkintähuoltojärjestelmä rakentuu pääosin virkasuhteisten eläinlääkäreiden varaan. Järjestelmän jatkuvuuden turvaamiseksi maakunta voisi halutessaan tuottaa peruseläinlääkäripalvelun aina omana toimintanaan yhtiöittämisvelvollisuuden estämättä. Maakunta voisi halutessaan tuottaa peruseläinlääkäripalveluja myös lemmikkieläimille omana toimintanaan maakuntalaissa säädetyn yhtiöittämisvelvollisuuden estämättä. Tämä ei muuttaisi nykytilaa, kun otetaan huomioon lain sisältö ja alkuperäinen tarkoitus sekä yhtiöittämispoikkeuksia koskevat kuntalain ja maakuntalain säännökset.