Maakuntakanava

Tälle sivulle olemme koonneet videotietoiskuja maakuntauudistuksesta ja sen vaikutuksista ruoka- ja luonnonvarasektorin tehtäviin.

PATOTURVALLISUUS

 

VESISTÖRAKENTEET

Maakuntauudistuksen myötä vastuu patoturvallisuusvalvonnasta siirtyy Kainuun maakunnalle. Yksikön päällikkö Kari Pehkonen Kainuun ELY-keskuksesta kertoo patoturvallisuudesta Suomessa.   Maakunnista tulee uudistuksessa vesilain mukaisten lupien haltijoita. Vesistöpäällikkö
Liisa Maria Rautio Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoo vesistörakenteiden merkityksestä Etelä-Pohjanmaalle.

MAATALOUS & MAASEUTU

 

TULVARISKIEN HALLINTA

Maatalous- ja maaseutuasioilla on suuri aluetaloudellinen merkitys. Kauhavan kaupungin maaseutupäällikkö Janne Lahnalampi arvioi uudistuksen vaikutuksia näihin tehtäviin.   Tulvariskien hallinta siirtyy maakuntien vastuulle. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vesistöpäällikkö Vesa Niittyniemi kertoo, mitä tämä tarkoittaa Kymijoen kannalta.

VESIHUOLTO

 

VESIEN HOITO

Vesihuolto on yhteiskunnan perustoiminto ja välttämättömyyspalvelu. Johtava vesitalousasiantuntija Timo Virola Hämeen ELY-keskuksesta kertoo, miten maakuntauudistus vaikuttaa vesihuoltotehtäviin.   Johtava vesitalousasiantuntija Juha-Pekka Triipponen Varsinais-Suomen  ELY-keskuksesta kertoo, miten maakuntauudistus voidaan nähdä mahdollisuutena ylimaakunnalliselle yhteistyölle vesien hoidossa.

VESISTÖVISIO
 

 

YHTEISTYÖ VESISTÖTEHTÄVISSÄ

Kala- ja vesiyhteistyö vahvistuu maakuntien yhteistoiminnassa. Johtava vesitalousasiantuntija Arto Iwendorff Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoo vesistövisiosta ja sen toteutumisesta Iijoen Otva-hankkeessa.   Pirkanmaan ELY-keskuksen johtava vesi-talousasiantuntija Diar Isid ja Hämeen ELY-keskuksen vesitalousasiantuntija Merja Suomalainen kertovat tulvien hallinnasta Kokemäenjoella.

KALATALOUS

 

MAASEUTUOHJELMA

Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalouspäällikkö Timo Takkunen kertoo, miten maakunnat voisivat hyödyntää Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tarjoamia mahdollisuuksia.   Maaseudun kehittämisen asiantuntija Timo Pukkila Satakunnan ELY-keskuksesta kertoo, miten maaseutuohjelman tehtävät muuttuvat maakuntauudistuksen myötä.

MAKSATUSTEHTÄVÄT

 

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maksatus- ja tarkastusyksikön päällikkö Marja-Liisa Kivilompolo kertoo siitä, miten maakuntauudistus vaikuttaa maaseutuohjelman maksatustehtävien toteutukseen.   Oulun seudun ympäristötoimen ympäristöjohtaja Leena Tuuri kertoo ympäristöterveydenhuollosta ja maakuntauudistuksen vaikutuksesta heidän toimialansa toimintaan.