Maa- ja elintarviketalous sekä maaseudun kehittäminen

Maataloustukiin, maaseudun kehittämiseen, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, kasvinterveyteen, porotalouteen ja luontaiselinkeinoihin, elintarvikelakiin ja maatalouden tuotantopanoksiin liittyvät tehtävät siirretään pääosin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista, aluehallintovirastoista ja kunnista maakuntiin. Näissä tehtävissä on kyse noin 1600 henkilötyövuoden resursseista.

Kaikki maakunnat hoitavat maa- ja elintarviketalouden ja maaseudun kehittämisen tehtäviä, elleivät maakunnat sovi toisin maakuntalaissa tarkoitetulla tavalla ja Maaseutuviraston kanssa vahvistettavassa maksajavirastosopimuksessa.

Kauhavan kaupungin maaseutupäällikkö Janne Lahnalampi arvioi maakuntauudistuksen vaikutuksia maatalous- ja maaseutuasioihin.

Keskitettyjä tehtäviä ovat porotalouden tehtävien hoito Lapin maakunnassa ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman valtakunnalliset hankkeet Päijät-Hämeen maakunnassa. Kuluva EU:n rahoituskausi ehdotetaan hoidettavan nykyisillä menettelyillä kauden loppuun asti.