Maakuntien ja MMM:n vuorovaikutuksen simulointi

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti tammikuussa 2018 Oulussa, Mikkelissä ja Tampereella simulaatiotilaisuudet, joiden aiheena oli tulevien maakuntien ja ministeriön toimialan välinen vuorovaikutus.

Tilaisuuksien tarkoituksena oli harjoitella jatkossa syksyisin käytäviä maa- ja metsätalousministeriön, Ruokaviraston ja maakuntien keskusteluja, joissa muodostetaan yhteinen ruoka- ja luonnonvarasektorin tilannekuva.

Tälle sivulle on tallennettu Tampereen Vapriikissa 26.1.2018 järjestetyn tilaisuuden videoidut esitykset sekä niihin liittyvät esitysmateriaalit pdf-tiedostoina.

Suomalaista ruokaa ja
uusiutuvia luonnonvaroja

 

Näin julkinen
talous suunnitellaan

Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio kertoo simuloitavien keskustelujen tarkoituksesta sekä maakunta-yhteyden ja vuorovaikutuksen tärkeydestä ministeriölle.

Lataa Jaana Husu-Kallion esitys

 

Maa- ja metsätalousministeriön talousjohtaja Jukka Nummikoski esittelee Julkisen talouden suunnitelman (JTS) rakenteen ja keskeiset prosessit maakuntien talouden näkökulmasta.

Lataa Jukka Nummikosken esitys


Uudenlaisten keskustelujen mahdollisuuksista

 


Kalatalouspalvelut ja
maakuntauudistus

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yksikön päällikkö Risto Skyttä arvioi keskusteluprosessin haasteita ja mahdollisuuksia keskushallinnon ja maakuntien näkemysten yhteensovittamisessa.

Lataa Risto Skytän esitys

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho kertoo kalatalouden tehtävien ja palvelujen uusista järjestelyistä maakuntauudistuksen yhteydessä.

Lataa Kari Ranta-ahon esitys


Maakuntien vesihaasteet
ja niihin vastaaminen

 


Luonnonvaratehtävät
maakunnissa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesistöpäällikkö Liisa Maria Rautio puhuu maakuntavalmistelun vesihaasteista ja siitä, miten näihin haasteisiin maakuntien yhteistyöllä vastataan.

Lataa Liisa Maria Raution esitys

 

Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston päällikkö Juha S. Niemelä esittelee ministeriön mahdollisuuksia tukea maakuntia luonnonvaratehtävien hoidossa.

Lataa Juha S. Niemelän esitys


Ruoka- ja elintarviketalous
ja maaseutu

 


Maksajavirastotehtävät maakunnissa

Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston päällikkö Minna-Mari Kaila kertoo maaseutuohjelman mahdollisuuksista maakunnille sekä maksajavirastotehtävien hoidosta.

Lataa Minna-Mari Kailan esitys

 

Maaseutuviraston ylijohtaja Antti-Jussi Oikarinen kertoo, miten maksajavirastotehtävistä neuvotellaan ja sovitaan maakuntien ja maksajaviraston kesken.

Lataa Antti-Jussi Oikarisen esitys


Turvallinen ruoka
ja terveet eläimet

   

Elintarviketurvallisuusviraston pääjohtaja Matti Aho käy läpi Eviran ja maakuntien yhteistyötä elintarvikeketjun valvonnassa ja ympäristöterveydenhuollossa.

Lataa Matti Ahon esitys