Ympäristöterveydenhuolto

Elintarvikevalvonnan ohjaustehtävät keskitetään Ruokavirastoon, joka perustetaan 1.1.2019. Tarkastus- ja toimeenpanotehtävät siirretään maakuntiin. Tarkoituksena on vähentää elintarvikevalvonnan hallinnon portaita sekä poistaa elintarvikevalvonnan ohjauksen päällekkäisyyksiä. Elintarvikevalvonnan tehtävien siirtyminen kunnasta maakuntaan mahdollistaa nykyistä tiiviimmän yhteistyön muiden maakuntaan siirtyvien toimintojen kanssa.

Ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun siirto kunnalle

Maakunta voisi tietyin kriteerein (30 htv:n raja) siirtää eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun kunnalle tai kuntayhtymälle. Siirto voisi koskea terveydensuojelulain ja tupakkalain mukaista valvontaa (sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaa) sekä elintarvikevalvontaa. Sopimuksella voitaisiin siirtää myös eläinlääkäripalveluiden järjestämisvastuu sekä irrallaan tavattujen lemmikkieläinten talteenotto. Järjestämisvastuun saisi siirtää maakunnasta kuntaan vain niin suurille valvontayksiköille, että niillä olisi itsellään riittävät resurssit valvonnan eri osa-alueisiin.