Kartoitus ja kartat

Yleiset kartastotyöt ja maastotietojärjestelmä

Yleisten kartastotöiden perustehtävänä on tuottaa, ylläpitää ja jakaa käyttäjille luotettavaa, yhtenäistä ja monikäyttöistä perusmaastotietoa ja siihen perustuvia karttoja rakennetun ja luonnonympäristöjen kohteista ja ominaisuuksista koko maasta.

Yleisten kartastotöiden yhteydessä ylläpidettävät järjestelmät, aineistot ja palvelut muodostavat yhdessä yhteiskunnan perustietovarantoihin kuuluvan valtakunnallisen maastotietojärjestelmän (MTJ), jonka keskeiset osa-alueet ovat valtakunnallinen koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä, maastotietokanta, yleiset karttatuotteet, sähköiset tietopalvelut ja käyttäjien tukipalvelut. Maastotietojärjestelmän ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos.

Lisätietoja