Maa- ja metsätalouden innovaatiot

 

Maaseudun innovaatioryhmät eli EIP-ryhmät

Maaseudun innovaatioryhmän tavoitteena on parantaa maatalouden ja muun alkutuotannon tuottavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä. Toiminnassa yhdistyvät yrittäjien käytännönläheinen osaaminen ja muiden asiantuntijoiden tietämys. Ryhmä ratkaisee jonkin tunnistetun ongelman ja jakaa syntyneen innovaation yleiseen käyttöön.

Tutustu tarkemmin jo rahoitettuihin innovaatioryhmiin niiden omalla esittelysivulla.

Maaseudun innovaatioryhmä koostuu vähintään kahdesta osapuolesta:
 

  1. maatalouden, metsätalousalan, maataloustuotteiden jalostuksen ja näihin liittyvät biotalousalan yritykset
  2. ratkaistavan kysymyksen kannalta oleelliset asiantuntijat (organisaatiot), esim. tutkijat, neuvojat, yritykset, yhdistykset.

Maaseudun innovaatioryhmän ratkaiseman idean ja uudistuksen on oltava kytköksissä ryhmässä mukana oleviin alkutuotantoa edustavien yritysten toimintaan. Koska tavoitteena on uudistuminen ja toiminta, jolla on uutuusarvoa, ratkaistavan ongelman tulee olla uusi tai sellainen, jota ei ole aikaisemmin kokeiltu Suomessa.

Ryhmän odotetaan kertovan työnsä tuloksista laajasti. Näin idean voi napata käyttöönsä myös sellainen viljelijä tai muu yrittäjä, joka ei ollut jäsenenä innovaatioryhmässä.

Maaseudun innovaatioryhmä toimii käytännössä kehittämishankkeena. Hanke on valtakunnallinen. Jos aiheella on kansainvälisiä kytköksiä, ne voidaan ottaa osaksi hankekokonaisuutta. Maaseudun innovaatioryhmän toiminta-aika on 1–3 vuotta.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta on rahoitettu yhteensä 12 maaseudun innovaatioryhmää ohjelmakauden 2014–2020 aikana. Näiden julkinen rahoitus oli yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa.

Innovaatioryhmä voi tehdä kansainvälistä yhteistyötä muiden EU-maiden EIP-ryhmien kanssa. Lisäksi innovaatioryhmä voi tehdä yhteistyötä kansainvälisen Horizon2020-ohjelman tutkimushankkeiden kanssa.

EIP (European Innovation Partnership) -ryhmiä on rahoitettu lähes kaikissa EU-maissa. Lue lisää EIP-AGRIn nettisivuilta: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en
 

Tutustu tarkemmin

Maaseutu.fi

Lisätietoja

maa- ja metsätalousministeriössä Leena Anttila, 0295 162 240, etunimi.sukunimi@gov.fi

maaseutuverkostopalveluissa Tuomas Metsäniemi, 050 352 0392, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

 

Lisätietoja

Leena Anttila, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö Puhelin:0295162240   Sähköpostiosoite: