FI SV EN

Maatalouden ilmasto-ohjelma

Maa- ja metsätalousministeriössä valmisteltiin vuonna 2014 Maatalouden ilmasto-ohjelma ”Askeleita kohti ilmastoystävällistä ruokaa”, jonka tavoitteena on edistää suomalaisen ruokajärjestelmän kestävyyttä.

Ohjelmassa esitellään 76 ruuantuotannon ja -kulutuksen ilmastonmuutokseen sopeutumista lisäävää ja/tai ilmastonmuutosta hillitsevää toimenpidettä. Toimenpiteiden valinta perustui uusimpaan tutkimustietoon sekä ruokajärjestelmän asiantuntijoiden näkemyksiin.

Maatalouden ilmasto-ohjelman tärkeimmät toimenpiteet:

  1. Hiilen sitominen maaperään
  2. Turvemaiden käyttöön liittyvät toimet
  3. Kasvinjalostus
  4. Kasvin- ja eläinterveys ja haitallisten vieraslajien leviämisen estäminen
  5. Lannankäsittely ja typpilannoituksen tarkentaminen
  6. Energiatehokkuus sekä uusiutuvan energian tuotanto ja kulutus
  7. Ruokahävikin vähentäminen koko ruokajärjestelmässä
  8. Ruokavaliomuutokset kasvispainotteisempaan suuntaan

Ilmastoystävällinen ruuantuotanto ja -kulutus

Suomalaisen kestävän ruokajärjestelmän perusta on kannattava ruuantuotanto ja vastuullinen kulutus. Kokonaisvaltaisesti tuotannon kestävyyttä lisäämällä on mahdollista lisätä myös tuotannon kannattavuutta.

Ilmastonmuutos aiheuttaa suuren haasteen ruuantuotannossa. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen hillintä tulee ottaa huomioon ruokajärjestelmämme kaikissa vaiheissa.

Ilmastoystävällinen ruuantuotanto on energia- ja materiaalitehokasta ja sen litra- ja kilokohtaiset päästöt ovat mahdollisimman pienet.

Ilmastoystävällisessä kulutuksessa syödään kestävästi tuotettua kasvispainotteista ruokaa ja vältetään hävikkiä.

Katso myös

Lisätietoja

Birgitta Vainio-Mattila, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162346