Kasvua ruoka-alan yrityksille maaseutuohjelmasta

Aloittavat ja kasvua hakevat elintarvikealan yritykset voivat saada rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020. Rahoitusta voivat hakea pk-yritykset, muutkin kuin maatilat. Selvitä liiketoimintasi kehittämiseen sopivin vaihtoehto rahoituksen hakemiseksi oman alueesi ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä, joiden yhteystiedot löydät Ruokaviraston hakupalvelusta.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 toteutus jatkuu siirtymäkaudella 2021-2022. Uuden EU-rahoituskauden 2023-2027 valmistelu on parhaillaan käynnissä. Lisätietoa CAP-suunnitelman valmistelusta löytyy maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta. https://mmm.fi/cap27​​​​​​​

Maataloustuotteita jalostava yritys

Voit hakea maaseudun yritysrahoitusta aineellisiin ja aineettomiin investointeihin, jos yrityksesi jalostaa maataloustuotteita. Maataloustuotteiden jalostamisella ja kaupan pitämisellä (ns. Annex I -listalla olevat tuotteet) tarkoitetaan yritystoimintaa, jossa lopputuote on jalostusprosessin jälkeen edelleen Annex I -listalla oleva tuote. Maatila voi saada jalostuksen ja kaupan pitämisen tukea maataloustuotteiden jalostukseen ja tilalla tuotettujen tuotteiden myymiseen erillisestä myyntipisteestä.

Elintarvikkeita valmistava yritys

Voit hakea maaseudun yritysrahoitusta, jos pieni yrityksesi tai maatilasi valmistaa pidemmälle jalostettuja elintarvikkeita (ns. Non-Annex I-tuote). Vain maaseudulla toimiville elintarvikeyrityksille voidaan myöntää maaseutuohjelman rahoitusta. Kysy ELY-keskuksestasi, mitkä alueet seudullasi on määritelty kaupunkialueiksi ja mitkä maaseutualueiksi. Myös suurten kaupunkien kuntarajojen sisällä voi olla maaseutualueita.

Annex I -lista

Tutustu Annex I -maataloustuotteiden listaukseen.

Ota yhteyttä

ELY-keskukset ja Leader-ryhmät kertovat lisää yritystukien ehdoista ja hakemisesta.
www.ely-keskus.fi
www.leadersuomi.fi

Lisätietoa verkossa

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/maaseudun-yritystuet/

Lisätietoja

Juuso Kalliokoski, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162470